Arkeologiske undersøkelser ved Oslos middelalderhavn Cornelia Wiktoria Chiosea

Arkeologiske undersøkelser i Bispevika, tomt B8b

I 2022-23 foretas det arkeologiske undersøkelser på Sørenga i Oslo, nærmere bestemt Bispevika tomt B8b. 

B8b er en tomt på totalt nesten 9 mål, hvorav 5 600 m2 graves ut av NIKU. Utbyggingen følger reguleringsplanen og tiltakshaver er Oslo S Utvikling AS (OSU). Byggearbeidene krever at hele området sjaktes ut til en dybde av 3,5 m under havoverflaten – noe som berører stort sett alt av arkeologiske avsetninger. 

Området var en hel sentral del av middelalderbyen Oslos havn, i perioden fra 13- til 1600-tallet. En mindre del av tomta og nærområdet er undersøkt arkeologisk på 70- og 90-tallet, da det ble funnet omfattende fundamenter etter brygger samt fire skipsvrak. Lenger inne på land lå høymiddelalderens kongsgård og Mariakirken, og det har blitt spekulert på om bryggene kan settes i sammenheng med kongens interesser i området. 

B8b representerer trolig også en sjelden mulighet til å studere overgangen mellom høy- og senmiddelalder, og den kritiske forfallsperioden etter svartedauden på midten av 1300-tallet. Det kan dermed være mulig å se eldre konstruksjoner som har blitt forlatt, med senere gjenbygg på 1400-tallet. 

Utgravningene foretas i samarbeid mellom NIKU, Norsk maritimt museum og Kulturhistorisk museum, UiO.  

 

Prosjektleder NIKU: Håvard Hegdal

Prosjektleder NMM: Prosjektleder: Hilde Vangstad og Elling Utvik Wammer  

Prosjektleder KHM: Jan Bill 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Oslo S Utvikling
  • Tidsperiode
    2022-2023