Ann-Ingeborg Floa Grindhaug

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

E-post: ann-ingeborg.grindhaug@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Ann-Ingeborg har en mastergrad fra NTNU i Trondheim og har jobbet som feltarkeolog siden 2019.

Under studiene hadde hun et utvekslingsopphold på Orknøyene hos Orkney Research Centre for Archaeology (ORCA), samt at hun jobbet deltid som formidler og aktivitør ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Hun startet som feltarkeolog hos NIKU i 2019 med Klostergata-prosjektet på Øya i Trondheim, før hun samme år fortsatte på Kjøpmannsgata-prosjektet Ung-Kunst. Etter det har hun jobbet hos NTNU Vitenskapsmuseet og hos Arkeologisk museum i Stavanger. Her med forskjellig prosjekter fra ulike tidsperioder: bronsealder til og med middelalder, men for det meste innenfor jernalderen.

Noen av interessene hennes er gravskikk – spesielt kremasjonsgravskikk.

 

Utvalgte prosjekter