Georadar med bil, henger og båt Georadaren fraktes med båt til Island. Foto: Manuel Gabler, NIKU.

Med georadar i Vesterveg

For andre år på rad bidrar arkeologisk mannskap fra NIKU med digital spisskompetanse på Island. Flere lokaliteter skal undersøkes med georadar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter


NIKUs georadar-team går en travel sommer i møte på Island. Andre del av de arkeologiske undersøkelsene ved gården
Fjörður i Seyðisfjörður på Island er i gang, og også i sommer deltar arkeologer fra NIKU ved utgravningene. I tillegg til ordinært arkeologisk gravearbeid bringer NIKU digital spisskompetanse til bordet.  

Hustufter fra vikingtid 

Utgravningen ved Fjörður er en av de største arkeologiske undersøkelsene på Island noen gang, med 15 arkeologer i sving hele sommeren.

Fjörður er en landnåmsgård anlagt rundt år 900 (vikingtid). Ifølge Landnåmsboka (Landnámabók), boka fra 1100-tallet som beskriver hvem som bosatte seg hvor på Island, var det Bjólfur fra Voss i Norge som først slo seg ned her.  

I år graves det en rekke ulike torvhus fra ca. 1100-tallet og bakover i tid. Trolig ble en del av gården tatt av ras i år 1150, men arkeologene finner levninger som kanskje kan gå så langt tilbake som til Bjólfurs tid.

Så langt er det gjort mange flotte funn, blant annet en hnefatafl-brikke, ildstål, perler og bryne. Hnefatafl var et brettspill som var populært i vikingtiden, men som litt ut i middelalderen ble fortrengt til fordel for sjakk. 

I dette prosjektet bidrar NIKU sammen med Islandske arkeologer til å lage 3D modeller ved hjelp av høyoppløselige bilder fra drone og bakke. I tillegg vil vi bruke varmesøkende kamera fra drone for å se om dette kan avsløre enda flere spor av bygninger og strukturer under bakken.

Tilknyttede prosjekter

  • Utgravningene i Seyðisfjörður blir ledet av av Ragnheiður Traustadóttir fra Antikva, og foregår sesongen 2021 og 2022. Følg med på prosjektets egen Facebook-side for oppdateringer fra felt. 
  • Prosjektet «Arkeologisk kartlegging over og under bakken på det østre Island» utføres av Ragnheiður Traustadóttir fra Antikva og Rannveig Þórhallsdóttir fra Háskóli Íslands. 
  • Klosteranleggene Kirkjubæjarklaustur og Þingeyrar vil bli undersøkes av Steinunn Kristjánsdóttir fra Universitetet på Island. 
  • Rannveig Þórhallsdóttirs står bak PhD-prosjektet “Millennium by the Atlantic Ocean”. 
SeyðisfjörðurEt av stedene NIKU dokumenterer med georadar og drone er landnåmsgården Fjorður i Seyðisfjörður, øst på Island. Kartutsnitt fra Google maps.
TorvhusHuset er fra 1000-tallet. Foto: Knut Paasche, NIKU.
Hnefatafl Blandt funnene fra i år er denne hnefatafl-spillebrikken. Hnefatafl var et strategisk brettspill som minner noe om sjakk, og som var populært i vikingtid. Modellen er laget av Knut Paasche og Jani Causevic, NIKU.
Utgravning av torvhusFra venstre: Jessica Stocks, Þóra Hallgrímsdóttir, Snædís Torlacius, Sigurður Stefánsson og Lilja Pálsdóttir. Foto: Knut Paasche, NIKU.

Undersøker kirkelokaliteter og gårdstun

Det geofysiske utstyret ble sendt med båt først til Danmark, så til Island. Når utstyret først er på Island, vil NIKU bidra med teknologiske kompetanse også ved en rekke andre lokaliteter rundt om på sagaøya.  

-Vi håper å kunne påvise kirketufter, deler av klosteranlegg og torvhus fra sen vikingtid og tidlig middelalder, sier Knut Paasche, prosjektleder for NIKU. 

Gjennom prosjektet «Arkeologisk kartlegging over og under bakken på det østre Island» skal NIKU bistå Ragnheiður Traustadóttir fra Antikva og Rannveig Þórhallsdóttir fra Universitetet på Island i undersøkelsen av flere mulige kirkelokaliteter og en del eldre gårdstun.  

Knut PaascheAvdelingsleder for Digital arkeologi og prosjektleder for NIKU. Foto: NIKU.
Georadar i VesterledNIKU tar, som i tidligere tider, i bruk sjøveien for å frakte georadaren til Island. Her ankommer ferga med utstyret Seydisfjordur. Foto: Knut Paasche, NIKU.

Klosteranlegg 

De to klosteranleggene Kirkjubæjarklaustur og Þingeyrar vil bli undersøkt sammen med Steinunn Kristjánsdóttir fra Universitet på Island.

Målet med prosjektet er å studere benediktinerhusene på Þingeyrar og Kirkjubær med sikte på å finne ut av hvordan disse religiøse husene og deres naturlige miljøer påvirket hverandre.

Prosjektets hovedfokus er den omfattende og ressurskrevende produksjonen av tekstiler og manuskripter, og landskapets rolle i hverdagen og i samhandling med liturgi og bønn. I tillegg skal kostholdet til både religiøse og lekfolk i klosterhusene og den tilhørende arealbruk undersøkes.

Her vil NIKU først og fremst kjøre georadar for å kartelgge utbredelsen av anleggene. 

KirkjubæjarklausturEn av klosterlokalitetene som skal undersøkes med georadar er Kirkjubæjarklaustur, som ligger sør på Island. Kartutsnitt fra Google maps.
ÞingeyrarNordvest på Island skal NIKUs georadar-team se om de kan kartlegge utbredelsen av klosteranlegget ved Þingeyrar. Kartutsnitt fra Google maps.

Analyserer DNA fra kulturjord i gårdshauger 

Til slutt tar NIKU med georadaren ytterst ut til Seyðisfjörður, til forskningsstasjonen på Skálanes. Vanligvis er dette et oppholdssted for botanikere, zoologer og geologer, men i år har de fått selskap av arkeologer i forbindelse med Rannveig Þórhallsdóttirs PhD-prosjekt “Millennium by the Atlantic Ocean”.  

Rannveig Þórhallsdóttir er tilknyttet Universitetet på Island og hennes prosjektet går ut på å ta DNA-analyser fra jord i gårdshauger, for å spore planter og dyr.  

NIKU vil utføre geofysiske undersøkelser av enkelte tufter også her.

Manuel Gablerleder NIKUs del av feltarbeidet, og opererer både drone og georadar. Foto: NIKU.
SeyðisfjörðurGeoradaren skal også innom forskningsstasjonen på Skálanes i Seyðisfjörður. Kartutsnitt fra Google maps.

Georadar, drone og varmesøkende kamera 

Georadar er tidligere benyttet med gode resultater på Island, men storskala motorisert geofysikk er ennå ikke testet ut.

– Endelig har vi fått anledning til å teste ut avansert arkeologisk geofysikk på Island. Dette har vi gledet oss til, sier Manuel Gabler, som leder NIKUs del av feltarbeidet. 

-Vi er spesielt spente på hvordan torvstrukturer som for eksempel hus og kirker kommer fram i de geofysiske dataene, legger han til. 

Mens en georadar skanner strukturer som finnes under bakken ved bruk av radarsignaler, brukes termografikamera (varmesøkende kamera) til å se forskjell i varmeenergi. Murer under bakken magasinerer varme på en annen måte enn jorda rundt, og denne forskjellen kan måles ved hjelp av termale bilder. 

 

Torvhus i 3D En 3D-modell av et torvhus (sauefjøs) fra Fjörður, basert på vanlige foto. Senere vil det også komme modeller laget på bilder fra varmesøkende kamera. Modellen er laget av Indriði Skarphéðinsson, Knut Paasche og Dag-Øyvind Solem.

Drone med varmesøkende kamera tar bilder ovenfra og gir i tillegg mulighet til å lage 3D-modell av landskapet som undersøkes. 

-Prosjektene i Island gir oss verdifull erfaring under andre forhold enn de vi er vant med i Norge, sier Paasche.

-NIKU får her anledning til å være med på særdeles spennende arkeologiske undersøkelser og forskning på vikingtid og tidlig middelalder i Island. Vi tror at disse prosjektene kan gi gjensidig nytte og kan gi grunnlag for videre forskningssamarbeid mellom Island og Norge, avslutter han.