Plakat fra NIKUs forskningsuke 2020

Inviterer til fem forskningsfrokoster

Den siste uken i november vil over 20 forskere fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) gi oss korte smakebiter fra egen forskning.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Hva kan vi lære av konflikten rundt Y-blokka? Hvordan forvaltes krigens kulturminner i de nordiske land? Hvordan skal kulturarven stå bedre rustet til å møte ekstremværhendelser? Hva vet vi om samfunnsøkonomien i middelalderske byer? Dette er noen av de mange temaene forskerne fra NIKU vil presenterer og diskutere.

Forskningsuken formidles gjennom fem frokostseminarer som strømmes direkte. Hver dag har fått sitt tema, og forskningsuken sparkes i gang mandag 23 .november med temaet kulturarvens samfunnsrolle.

Kristin BakkenKristin er NIKUs administrerende direktør.

Forskningsuken skal vise bredde

– Selv om det bare er et utvalg av forskerne og forskningsprosjektene deres som vi formidler i denne forskningsuka, tror vi at det gir et godt inntrykk av de tematikkene og den faglige bredden som kjennetegner instituttet pr 2020, sier administrerende direktør Kristin Bakken.

Hun håper at samarbeidspartnere, oppdragsgivere, forskningskollegaer og publikum vil finne tangeringspunkt i egne interesser.

– Det er vårt håp at identifiseringen av slike tangeringspunkt vil føre til at våre resultater får positive ringvirkninger og reelle samfunnseffekter.

Flere av prosjektene som presenteres er resultater i ulike strategiske instituttsatsninger (SIS) mellom 2016 og 2020.

Alle presentasjonene vil bli strømmet live fra Storgata hver morgen via niku.no og facebook.

Forskningsuken på niku.no for program m.m.

_________________

Frokostmøtene:

Mandag: Kulturarvens samfunnsrolle

Tirsdag: Den bygde kulturarven

Onsdag: Kulturarv og forvaltning

Torsdag: Kulturarv fra middelalderen

Fredag: Klima og kulturarv