Middelaldermenneskets selvforståelse, samarbeidsavtale med skotsk universitet og forskning på økologisk landbruk

Nylig gikk NIKUs nyhetsbrev ut til alle abonnenter. Der kunne du leser om den helt ferske boka om middelaldermenneskets selvforståelse, vår samarbeidsavtale med universitetet i Stirling, og arkeologer som vil gi bønder tilgang til underjordiske kart.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

 

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Hvordan forstod mennesker i middelalderen seg selv?

Hva kan vi egentlig vite om hvordan middelalderens mennesker forstod seg selv?

I en ny bok har forskere blitt invitert til metodelek for å komme nærmere middelaldermennesket.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Arkeologer vil gi bønder underjordiske kart

Digital arkeologi: Georadardata kan fortelle bønder mer om grunnforhold og hvor dreneringsgrøftene ligger under matjorda.

Les mer

NIKU skriver samarbeidsavtale med skotsk universitet

Kulturarv og samfunn: NIKU utvider sitt internasjonale nettverk gjennom en samarbeidsavtale med Universitetet i Stirling, Skottland.

Les mer

The Saint Enshrined – ny bok om europeiske helgenskap

Kirkekunst: I en ny bok undersøkes europeiske helgenskap fra perioden c. 1150-1400 av forskere fra hele Europa. Denne gruppen kirkekunst er ofte oversett i forskningssammenheng.

Les mer

Naust og sjøhus spesielt utsatt for tap og forfall

Bygning: Etter 20 år med feltkontroll i miljøovervåkingsprogrammet «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner». ser det ut til at sjøhus og naust er spesielt utsatt, konkluderer NIKUs Åse Dammann.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Her presenterer vi et av våre pågående forskningsprosjekter.
Du kan se flere her.

BIOKUMA

Hvordan og på hvilke måter kan økologisk matproduksjon dra nytte av kulturarv og hva påvirker forutsetningene i jordbruket for å drive økologisk produksjon?

Dette er noen av spørsmålene forskerne ved NIKU, Karlstads universitet og Høgskolen i Innlandet (HINN) skal undersøke i prosjektet BIOKUMA.

Les mer

<!–


–>

Kronikk

Grøvan og omgrepet «kristen kulturarv»

Forvaltning og politikk: «Som leiar for eit institutt som har kulturarv som ansvarsområde, stoppa eg ved Hans Fredrik Grøvan sin kronikk i Dagen 7.10.2020» skriv NIKU-direktør Kristin Bakken i Dagen.

Les meir

<!–


–>

<!–


–>

Ledig stilling som arkeolog – seniorrådgiver i Trondheim

NIKU har ledig vikariat i Trondheim som arkeolog – seniorrådgiver for perioden 4.1.2021 til 30.6.2021, med mulighet for forlengelse.
Stillingen innebærer blant annet å være stedfortreder/assistent for kontorleder.

Les mer

<!–


–>

Siste video

Kan noen hjelpe oss med en arkeologisk nøtt? I Bispevika har vi
gjort noen funn det er vanskelig å skjønne hva er.

Se filmen på Facebook hvor prosjektleder Håvard Hegdal forklarer.

<!–


–>

NIKU i media

<!–


–>

<!–


–>

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.