NIKU skriver samarbeidsavtale med University of Stirling Universitetscampus. Foto: University of Stirling - CCBYSA 4.0.

NIKU skriver samarbeidsavtale med skotsk universitet

NIKU utvider sitt internasjonale samarbeidsnettverk med å signere en ny avtale med Universitetet i Stirling, Skottland.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU og Universitetet i Stirling har signert en Memorandum of Understanding (MoU), med formål å styrke forskningssamarbeidet innenfor feltet kulturarv og samfunn.

Universitetet i Stirling er det femte største i Skottland, og har 14 000 studenter og 1500 ansatte. NIKU har hatt flere forskningsprosjekter sammen med institusjonen tidligere.

Denne offisielle samarbeidsavtalen er et resultat av flere år med forskningssamarbeid mellom University of Stirling og NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn. Universitetet er blant annet en av partnerne i det NIKU-ledete forskningsprosjektet CURBATHERI, som handler om hvordan fragmenterte og ofte løsrevede kulturarvsspor i byer kan inkluderes i byutviklingsprosjekter.

Ønsker mer internasjonalt forskningssamarbeidNIKUs direktør Kristin Bakken mener avtalen tydelig viser NIKUs ambisjoner om å være en relevant aktør i internasjonal kulturarvsforskning.

NIKUs direktør, Kristin Bakken, mener avtalen med Universitetet i Stirling er et tydelig uttrykk for instituttets ambisjon om flere internasjonale forskningsprosjekt.

-Vi ønsker å være en driver for at norsk kulturarvsforskning beveger seg i en internasjonal retning, og tar del i utformingen av nye teoretiske rammeverk.

-I tillegg håper vi at internasjonale forskningsresultater bidrar til å revitalisere og utvikle kulturarvsforståelse og -forvaltning i Norge.

Bakken er sikker på at avtalen med Stirling vil være nyttig for at vi skal nå dette strategiske målet.

Professor Neville Wylie, som leder Universitetet i Stirlings internasjonaliseringsarbeid, er også veldig positiv til avtalen.

-Jeg er henrykt over å se at denne avtalen har kommet på plass. Den gir et springbrett for å videreutvikle det eksisterende samarbeidet med NIKU, og styrke et av universitetets prioriterte forskningsområder.

Torgrim Sneve Guttormsen
Mener Norge og Skottland har mye til fellesAvdelingsleder for kulturarv og samfunn, Torgrim Sneve Guttormsen, mener likhetene mellom de to landene og institusjonene kan føre til interessant forskning.

Avdelingsleder for kulturarv og samfunn, Torgrim Sneve Guttormsen, har vært en av pådriverne for å få formalisert samarbeidet. Han har stor tro på at denne avtalen kommer til å føre til nye og interessante forskningsperspektiv som begge parter vil dra nytte av.

-Det er mange spennende fellestrekk ved både våre institusjoner og mellom Norge og Skottland. Ved å styrke vårt partnerskap med Universitetet i Stirling ønsker vi å skape et stimulerende fellesskap for både yngre og etablerte forskere på tvers av våre institusjoner, sier han videre.

Professor Siân Jones fra universitetets avdeling for historie, kulturarv og politikk har sammen med Guttormsen arbeidet fram avtalen. Hun har for tiden et gjesteforskningsopphold ved NIKU, finansiert av Norges forskningsråd.

-Skottland og Norge har mange felles verdier og interesser, og dette gjelder også kulturarvfeltet. Å arbeide sammen med NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn gjør at vi kan utvikle den internasjonale forståelsen og dialogen på en rekke områder.

– Jeg synes det er utrolig spennende med planene om å utvikle en felles kultur for forskerutveksling tidlig i karrieren på tvers av de to organisasjonene. Dette kommer til å gi våre doktorgradsstudenter en unik mulighet, avslutter hun.