Foto: Max Ingar Mørk, RA

Alterskapet alle konservatorer drømmer om, arkeologi fra Edøy, Avaldsnes og Oslo, og satsing på internasjonal kulturarvsforskning.

Den 12. mai gikk NIKUs nyhetsbrev ut til alle abonnenter. Denne gangen kunne du lese om det unike alterskapet i Ringsaker kirke, NIKUs satsing på internasjonal kulturarvsforskning, og få oppdateringer fra middelalderarkeologi på Edøy, Avaldsnes og i Oslo.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

– Et helt unikt alterskap

Mer enn 100 skulpturer befolker de rike scenene i alterskapet som ble produsert i Antwerpen tidlig på 1500-tallet.

Alterskapet i Ringsaker kirke er en konservators ønskedrøm, forteller malerikonservator Tone Olstad.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Maktsenteret ved Mørekysten

Digital arkeologi: Gravhauger, båtkultur, episke sjøslag og Norges dåpsattest. Har Mørekysten fått ufortjent lite oppmerksomhet?

Les mer

NIKU styrker seg på internasjonal kulturarvsforskning

Kulturarv og samfunn:  Med ansettelsen av de tre internasjonale forskerne Paloma Guzman, Laia Colomer og Edwin Schmitt styrker NIKU kompetansen på det høyaktuelle forskningstema som migrasjon, urbanisering og klimaendringer i et kulturarvsperspektiv.

Les mer

Ruinen etter kongsgården på Avaldsnes graves fram

Arkeologi: Denne våren undersøker NIKUs arkeologer ruinene etter Håkon IV Håkonssens kongsgård, som delvis har vært skjult under kirkegårdsjord i århundrer.

Les mer

Husdyr og folk gjorde Hardangervidda til åpent landskap

Kulturarv og samfunn: Nå er det færre sauer og kyr på Hardangervidda, og det får konsekvenser for landskapet. Myndighetene må høre på folk i området, mener forskere.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Under presenterer vi et av våre forskningsprosjekter. Se flere her.

FOODCOAST

FOODCOAST skal studere matproduksjonen med fokus på forvaltning av landskap der mat produseres. Målet er å peke på alternative veier mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom Norsk institutt for vannforskning, Nordlandsforskning, Norges arktiske universitet, Sveriges landbruksuniversitet og NIKU.

Les mer her

<!–


–>

Kronikk

Myndighetene må tørre å gå motstrøms når villaksen vernes

Nordområde: Klima- og miljødepartementet må tenke nytt i villaksforvaltningen for å møte både økologiske og sosiale bærekraftmål og rettigheter, og inkludere lokal- og urfolkskunnskap, skriver NIKUs Einar Eythórsson sammen med Stine Rybråten og Camilla Brattland i denne kronikken.

Les mer (forskning.no)

Redd orgelet, la Maria gå!

Konservering: «Kan vi redde orgelet?» er et av de første spørsmålene som dukker opp etter en kirkebrann, mens verdifullt kirkeinventar ofte kommer i skyggen av sorgen over det tapte instrumentet. Konservator Nina Kjølsen Jernæs ønsker en mer bevisst mediedekning av kirkebranner.

Les mer (Vårt Land)

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Husker dere det blå laget i Bispevika? Var det svartedauden eller en naturhendelse? Arkeolog og prosjektleder Håvard Hegdal har nå svaret.

Se denne filmen og de andre fra utgravningene i Bispevika her.

NIKU i media

<!–


–>

<!–


–>

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.