Ønsker større politisk engasjement for beredskap i norske kirker Nina Kjølsen Jernæs er prosjektleder for NIKUs arbeid med beredskapsplaner og restverdiredning i norske kirker.

Georadar endrer arkeologien, beredskap i kirker og nye forskningsartikler

I nyhetsbrevet som gikk ut 29. januar kan du lese om behov for større engasjement for beredskap i kirker, hvordan georadar endrer arkeologien, forskning på norske gravkapeller, og urfolk i Norge og Canadas møter med lakseoppdrettsnæringa.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Ønsker større politisk engasjement for brannsikring og beredskap i kirker

I 2019 har NIKU jobbet sammen med Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) for å bedre beredskapen i norske kirker.

Neste steg er større politisk engasjement for tema kommunalt, sier konservator Nina Kjølsen Jernæs, som har ledet arbeidet.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Bekreftet at Gjellestadskipet er fra vikingtid

Digital arkeologi: Kulturhistorisk museum har stadfestet at Gjellestadskipet er fra tidlig vikingtid. – Det er gledelig at undersøkelsene beviser hypotesene fra da vi fant skipet med georadar i 2018, sier Knut Paasche, som leder NIKUs avdeling for digital arkeologi.

Les mer

Urfolk i Norge og Canada opplever et konstant press fra oppdrettere

Nordområde: Havbruksnæringas vekst i Norge og internasjonalt har aktualisert spørsmål om urfolks råderett over sine tradisjonelle bruksområder i sjøen. I en ny bok beskriver forskere urfolks ulike strategier overfor myndigheter og oppdrettselskap i Norge og Canada.

Les mer

Georadar er i ferd med å endre arkeologien

Digital arkeologi: Edøyskipet og Gjellestadskipet ble begge funnet ved hjelp av georadar. I denne saken på forskning.no forklarer NIKUs Manuel Gabler hvordan teknologien fungerer og hva det har å si for arkeologiske undersøkelser.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Under presenterer vi et av våre forskningsprosjekter. Se flere her.

Norges gravkapeller

På slutten av 1800-tallet begynte man å oppføre egne kapeller for begravelser og bisetning. I dette prosjektet dokumenterer og utforskes denne bygningsgruppen.

Hvorfor begynte man å bygge gravkapeller? Hvor mange har vi i Norge? Når og av hvem ble de oppført? Hva slags utforming og utsmykning har de? Hvordan forvaltes og brukes de i dag?

Les mer her

<!–


–>

Blogg

Sjeldent funn av utrivelig blodsuger fra middelalder-Oslo

Arkeologi: I en prøvepose med tilsynelatende kjedelig jord, sand og organisk materiale er det mulig å grave frem skjulte historier om hvordan det har vært å leve i Oslo i middelalderen, skriver arkeolog Sara Langvik Berge på Kulturminnebloggen.

Les mer (forskning.no)

<!–


–>

Siste forskningsartikler

<!–


–>

Ledig stilling som økonomikonsulent

En av våre dyktige økonomikonsulenter går nå av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger. Som økonomikonsulent/controller er du sentral i økonomistyringen av vår prosjektpregede virksomhet. Arbeidssted Oslo. Søknadsfrist 2. februar.

Les mer her

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Alterskapet i Ringsaker kirke er kanskje Norges flotteste og har en høy kulturhistorisk verdi. Her forteller prosjektleder Tone Olstad litt om jobben konservatorene fra NIKU gjorde på vegne av Riksantikvaren før jul.

Se filmen på vår Facebook-side

<!–


–>

<!–


–>