Jubileumsfest for NIKU 25 år

Den 29. november inviterte NIKU samarbeidspartnere, venner og ansatte til jubileumsfest i anledning til 25-årsjubileet for opprettelsen av instituttet. Les mer om feiringa her!

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Den 1. september 2019 var det 25 år siden Miljødepartementet bestemte seg for å dele opp Riksantikvaren, og skille ut NIKU som et uavhengig forskningsinstitutt. Dette ble feiret på Stratos i Oslo 29. november med bursdagstaler, faglig program og fest.

NIKU direktør Kristin Bakken
NIKU-direktør Kristin Bakken
Hilsningstale fra klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Åpningsinnleggene ble holdt av NIKU-direktør Kristin Bakken, klima- og miljøminister Ola Elvestuen, og assisterende riksantikvar Marit Huuse.

– NIKU ble opprettet for å skille tydeligere mellom utredning, forskning, forvaltning og oppdrag, fortale NIKUs direktør Kristin Bakken i sin åpningstale om NIKUs historie og rolle i dag.

Bakken framhevet at noen av de oppgavene NIKU fikk med seg fra Riksantikvaren i 1994, som middelalderarkeologi og konservering, fremdeles er kjernekompetanse i instituttet. Men både NIKU og samfunnet har forandret seg på de 25 årene som har gått.

– Forskningsagendaen har endret seg fra det objektfokuserte til en mer tverrfaglig samfunnsforskning. Og dokumentasjonsmetodene har utviklet seg radikalt, og det vi nå jobber med er avansert teknologi.

Bursdagsgave fra Norsk folkemuseum
Elise Naumann og Knut Paasche

Teknologi, formidling og klima

Teknologi var også et av momentene i statsrådens tale. Han trakk fram funnene av skipene på Gjellestad og Edøy, og hvordan dette var mulig ved hjelp av georadar og nye arkeologiske metoder.

Også funnet av Klemenskirken og formidlingsarbeidet i tilknyttet kirkefunnet i Trondheim ble poengtert av Elvestuen.

– Arbeidet med Klemenskirken er et godt eksempel på hvordan NIKU er gode til å levendegjøre historien, og det å være på åpningen av utstillingen var en stor opplevelse for meg, fortalte Elvestuen.

I tillegg snakket Elvestuen om koblingen mellom klima og kulturminner, og hvordan dette handler om å både ta vare på kulturminnene og lære fra kulturhistorien.

– Klimaendringenes påvirknings på kulturminnene gir store utfordringer. Her må vi både vise vilje over tid til å ta vare på kulturminnene våre – og vi må lære at innen kulturminnefeltet ligger det også en del løsninger på klimaproblematikken.

Faglige innlegg fra 11 av NIKUs ansatte

– Med den bredden NIKU har i sitt arbeid, må det være en flott sted å jobbe, sa klima- og miljøminister Ola Elvestuen i begynnelsen av sin tale til NIKU på 25-årsmarkeringa.

Nettopp denne bredden kom godt fram i den faglige delen av programmet. I form av åtte korte foredrag ga 11 av NIKUs ansatte et innblikk i prosjektene instituttet har jobbet med de seneste årene.

Innleggene handlet blant blant annet digitale metoder i arkeologi og digital arkeologi, det pågående konserveringsarbeidet i Ringsaker kirke, hvordan man i redningen av klima kan lære av reindriftens samarbeidssystemer, og forskningsprosjekt på klima og kulturminner.

Tusen takk for alle som kom for å feire oss!

Anne Apalnes Ørnhøi og Karen Mengshoel
Ann Kathrin Jantsch, Frode Iversen, Jon Brænne og Terje Planke.
Maj-Britt Wikstøl