Arkeologisk utgravning i Bispevika

Oslos middelalderbrygge, brannøvelse i kirke og industrihistorie som salgsargument

I vårt siste nyhetsbrev kan du blant annet lese om middelalderarkeologi i Trondheim og Oslo, brannøvelsen i Tromøy kirke, byutvikling i Bergen og forskning på laksefiske.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 

Nytt fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

<!–


–>

Har funnet massiv kaifront fra 1400-tallet i Bjørvika

Arkeologene i Bispevika arbeider på et stort område som før år 1624 var del av Oslo havn.

Vi er i ferd med å få et helt nytt bilde av byen i seinmiddelalderen. – Vi ser et Oslo som begynner å minne om Bergen.

<!–


–>

Les mer

<!–


–>

Flere nyheter

Brannøvelse i middelalderkirke

Konservering: Hvor godt forberedt er vi om en kirke skulle brenne? I Tromøy kirke arrangerte NIKU sammen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter (KA) en realistisk brannøvelse med restverdiredning.

Les mer

Klimadrevne sykdommer og tilpasning i reindriften

Nordområde: I 2016 medførte et klimarelatert miltbrannutbrudd på Yamal i Russland tap av liv hos både mennesker og dyr. NIKU samlet norske, samiske og nenetsiske eksperter til seminar om tema ved Framsenteret i Tromsø.

Les mer

I Bergens nye bydeler er industrihistorien et salgsargument

Kulturarv og samfunn: Hva er historiens plass i moderne byutvikling? Det har Grete Swensen fra NIKU sett på i en ny forskningsartikkel. Hun analyserer hvordan tidligere industriområder i Bergen omformes til bolig- og næringsstrøk.

Les mer

Ingen kongegrav funnet i Elgeseter gate

Arkeologi: Utgravningen av Elgeseter kloster går mot slutten, og det var spenning knyttet til om arkeologene omsider kom til å finne Harald Hardrådes gravplass. Kongen dukket ikke opp, men utgravningen har derimot brakt middelalderens munkeliv nærmere oss – selv om flere mysterier gjenstår å løse.

Les mer

<!–


–>

Forskningsprosjekter

Under presenterer vi et av våre forskningsprosjekter. Se flere her.

SALCUL

SALCUL er et forskningsprosjekt ledet av Norsk institutt for naturforskning hvor NIKU er en av deltakerne.

Formålet er å løfte fram mangfoldet i praksiser og kunnskap knyttet til laks, og å utvikle gode prosesser for deling av ulike former for kunnskap, inkludert lokal og tradisjonell kunnskap.

Prosjektet tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Tana/Tanafjorden, som er to av Norges mest produktive lakseelver og deres tilhørende fjorder.

Les mer her.

<!–


–>

Blogg og kronikk

Snuskete runer selger

Middelalder: Runeinnskrifter skaper mye engasjement. Når flere hundre år gamle skriblerier gjenfinnes på en kirkevegg eller dras opp av jorda på en utgravning, er det som om tiden har stått stille. Arkeolog Kristine Ødeby skriver om dagliglivets runer og medias fascinasjon for tema.

Les mer (forskning.no)

Fargeundersøkelser av fartøy

Konservering: Fartøy er flytende kulturminner som forteller mye om norsk historie og identitet. Likevel er overflatebehandling og fargevalg på verneverdige fartøy et område med mye uutforsket farvann. Dette skriver konservatorer Barbro Wedvik og Nina Kjølsen Jernæs om på kulturminnebloggen.

Les mer (forskning.no)

– Oslo må bli enda grønnere

Klima: I framtiden forventer vi flere og kraftigere styrtregn-episoder, noe som vil føre til mer oversvømmelse i Oslo. Vi må finne plass til alt overvannet i byen vår, skriver NIKUs Anne-Cathrine Flyen sammen med forskere fra NIVA og Meteorologisk institutt i denne kronikken.

Les mer (Vårt Oslo)

<!–


–>

Siste forskningsartikler

<!–


–>

Siste video

 

VIDEO: Hvor gammel er denne steinmuren ved Oslo torg?
Utgravningsleder Jani Causevic forteller!Se filmen på vår Facebook-side.

<!–


–>

NIKU i media

Stort arkeologisk bryggefunn i Bjørvika: – Oslo begynner å minne om Bergen (Aftenposten)Fant langhus med georadar (Oppland fylkeskommune)

Fant middelalderkirkegård og 200 skjeletter på K.U.K.-tomta (Adresseavisen)

Tid for ettertanke (Museumsnytt)

Vil berge unike takmalerier (Tidens Krav)

Verneverdige bygg kan bli en bærekraftig ressurs (Ny Teknikk)

Geoskanning skal avdekke historien (Tidens Krav)

Brannøvelse i middelalderkirke (NRK Sørlandet)

Vibeke har en helt spesiell jobb – og det haster å finne en løsning (Drammens Tidende)

<!–


–>

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.