Laksefiske i ytre del av Tanafjorden Bjarne Johansen (avbildet) er leder av Tana og omegn sjølaksefiskeforening. Foto: Einar Eythórsson

SALCUL

SALCUL er et treårig forskningsprosjekt hvor formålet er å løfte fram mangfoldet i praksiser, kunnskap og betydninger knyttet til laks, og å utvikle gode prosesser for kunnskapsdeling av ulike former for kunnskap, inkludert lokal og tradisjonell kunnskap.

Prosjektet tar utgangspunkt i laksens kulturmiljø i Namsen/Namsenfjorden og Tana/Tanafjorden, som er to av Norges mest produktive lakseelver og deres tilhørende fjorder.

Historisk har laksen hatt avgjørende betydning for de første menneskenes valg om å bosette seg i disse elvedalene. Også i dag har laksen stor verdi for befolkningen i disse områdene, gjennom dens bidrag til blant annet lokal kultur, identitet, diett, økonomi og sosiale relasjoner. Ved å undersøke og sammenligne ulike kulturhistorier, praksiser og kunnskap knyttet til laks i disse to områdene ønsker vi å oppnå en mer nyansert forståelse av mangfoldet i menneskers forhold til og kunnskap om laks.

Prosjektet har laget metoder for samarbeid og gjensidig kunnskapsutveksling, der biologiske og kulturelle dimensjoner sees i sammenheng og ulike perspektiver behandles som gjensidig utfyllende. Målet med prosjektet er å etablere en bredere kunnskapsbase for forvaltning av atlantisk laks og dermed å kunne bidra til en mer omforent lakseforvaltning.

Se storymap fra prosjektet her.

Prosjektet er ledet av NINA med deltakelse fra NIKU, Nordlandsforskning, UiT – Norges Arktiske Universitetet i Tromsø og Sámi allaskuvla/Samisk Høgskole.

Kontaktperson hos NIKU: Sanne Bech Holmegaard og Einar Eythórsson

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norges Forskningsråd og Miljødirektoratet.
  • Tidsperiode
    2019-2021