Bern

Arkeologene inntar Bern

Den internasjonale EEA-konferansen er et høydepunkt også for NIKUs arkeologer og forskere.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

EEA står for the European Association of Archaeologists og holder sitt 25. Årlige møte i Bern, Sveits mellom den 4 og 7. september 2019.

EAA er et årlig samlingspunkt for arkeologer fra hele verden. På møtet får en faglig påfyll og et bredt innblikk i hva som foregår av arkeologiske prosjekter og forskning utenfor Norge.

– I tillegg treffer en kolleger fra fjern og nær blir kjent nye. Å arrangere en sesjon er en fin anledning til å samarbeide med kolleger i andre land og også sette fokus på problemstillinger en er interessert, sier forsker og arkeolog Herdis Hølleland som deltar med to sesjoner i Bern.

Herdis Hølleland
Herdis HøllelandHerdis er forsker hos NIKU og jobber blant annet med internasjonal kulturarvsforvaltning, inkl. UNESCOs Verdensarvkonvensjon og EU/ EØS-feltet, kulturarvsøkonomi og turisme.

Oppfordrer til å dele metodiske blundere

Sammen med Elisabeth Niklasson (Stanford University) arrangerer hun en sesjon som har som mål å bidra til en real metodediskusjon innen kulturarvsstudier. Etter den første metodeboka inne kulturarvsstudier (Sørensen og Carman 2009) ble utgitt i 2009, har det få som har diskutert metodebruk inngående.

– Vi ønsker derfor å utfordre oss selv og andre til å dele av sine metodiske blundere, pragmatiske løsninger og analytiske triumfer slik at vi kan  take ut kursen for mer stringent metodebruk i kulturarvsstudier, sier Hølleland

Les mer om sesjon #73 her.

Kulturarvens verdi?

I sesjon «Archaeology, Heritage and Public Value» ønsker Chiara Bonacchi (University of Sterling) og Hølleland å utforske riften mellom økonomisk og sosio-kulturell verdsetting av arkeologi og kulturarv.

– Vi håper på foredrag som problematiserer verdsetting og offentlig verdi – fra økonomiske så vel som mer humanistiske innfallsvinkler, sier Hølleland.

Les mer om sesjon #174 her

Rundebordsdiskjusjon om klimaendringer

I tillegg til disse sejonene inviterer Vibeke Vandrup Martens til en rundebordsdiskusjon i sesjon #305 om klimanedringer og kulturarv.

Frist for å sende inn abstract er 14. februar og det kan sendes inn her: https://submissions.e-a-a.org/eaa2019/

Se også konferansens nettside