Lygra_drone

Registrering av kulturminner med drone

NIKU er sertifisert som droneoperatør og tilbyr registrering, terrengmodellering, overvåking og dokumentasjon av kulturminner med droner.

Vi kombinerer droneflyging med høy kompetanse på kulturminnefeltet. 

Med i våre team har vi utdannede dronepiloter, men også arkitekt, ingeniør, landmåler i tillegg til ulike spesialister innen kulturminnefeltet.

  • Vi kan bidra med nøyaktig kulturhistorisk dokumentasjon av en fredet eller verneverdig bygning eller et bygningsmiljø.
  • Vi gjennomfører både høyoppløselig fotografering og filming fra lufta. Bildene kan brukes som grunnlag for ortofoto (rektifiserte bilder), grunnlag for plan og snittegninger og 3D-modeller.

Resultatene kan enkelt deles på nett, f. eks. Sketchfab eller i sosiale medier. De kan også benyttes i Office 365-applikasjoner som Word og Powerpoint.

Kulturminnene kan videre inspiseres med analytiske verktøy for å måle avstander og volum, lage snitt, etc. i en lang rekke programmer.

DroneNIKU er sertifisert som droneoperatør og tilbyr registrering, terrengmodellering, overvåking og dokumentasjon av kulturminner med droner.
NIKU er sertifisert som droneoperatør og tilbyr registrering, terrengmodellering, overvåking og dokumentasjon av kulturminner med droner.
Produksjon av 3D-modellerEn 3D-modell kan lages med dronefoto. De hvite firkantene viser hvor bildene til en modell ble tatt fra. Bildet er et skjermbildeuttak fra RealityCapture.

Kombinere droneundersøkelser med andre verktøy

I våre leveranser kombineres datasett fra dronen med digitalt kartverk, fly- og bakkebasert laserskanner, satellittopptak og historiske kart.

Vi kan også tilby droneregistreing sammen med med geofysiske undersøkelser (under bakken) dersom dette er ønskelig.

Knut Paasche

Kontakt oss

Knut er avdelingsleder for Digital arkeologi og kan svare på dine spørsmål

Kontakt

Prosjekter