Dronefotografering av Tautra kloster

Riksantikvaren har gitt NIKU i oppdrag å dokumentere området rundt klosterruinen på Tautra i Frosta kommune ved hjelp av dronefotografering.

I prosjektet ble det brukt drone samt et vanlig kamera for å kunne ta bilder både fra bakken og fra lufta.

Først ble det tatt ca 400 bilder fra 70 meters høyde, for å dekke hele området som skulle dokumenteres.

Deretter ble det tatt like mange bilder i et mindre område rundt klosterruinen fra 25 meters høyde, for å dekke dette området ekstra godt.

Til slutt ble det tatt ca hundre bilder fra bakkenivå med vanlig kamera, slik at det kunne lages en 3D-modell av selve klosterruinen.

Prosjektleder: Dag-Øyvind Entrø Solem

Mer om NIKUS dronetjeneste

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2018
En 3D-modell av klosterruinen og området rundt, laget ved hjelp av bildene vi tok i felt (markert med hvite trekanter). Snapshot fra RealityCapture.
3D-modellering En 3D-modell av klosterruinen og området rundt, laget ved hjelp av bilder tatt i felt (markert med hvite trekanter). Snapshot fra RealityCapture.
Dag-Øyvind fotograferer klosterruinen ved hjelp av drone. Foto: Chris McLees.
Dronefotografering Dronepilot hos NIKU, Dag-Øyvind fotograferer klosterruinen fra lufta. Foto: Chris McLees.