Røros Verdensarvstedet Røros. Foto: Riksantikvaren

Verdiskaping Røros

Forskningsprosjektet Verdiskaping Røros var et treårig samarbeidsprosjekt mellom ECON Analyse AS og NIKU i årene 2005-2008. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet, under programmet «Landskap i endring».

Prosjektets hovedmål var å beregne de økonomiske effektene i form av økonomisk verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnet på Røros som kan tilskrives kulturminneverdiene i kommunen.

Prosjektet skulle i tillegg belyse konflikten mellom ønsket om å bevare kulturminnene og ønsket om å stimulere næringsutvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet, samt hvordan alternative måter å forvalte kulturminene på kan påvirke mulighetene for verdiskaping.

Kontaktperson i NIKU: Torgrim Sneve Guttormsen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2005-2008

Siste nytt