Om Verdiskaping Røros

Forskningsprosjektet Verdiskaping Røros var et treårig samarbeidsprosjekt mellom ECON Analyse AS og NIKU i årene 2005-2008. Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet, under programmet «Landskap i endring

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Prosjektets hovedmål var å beregne de økonomiske effektene i form av økonomisk verdiskaping og sysselsetting i lokalsamfunnet på Røros som kan tilskrives kulturminneverdiene i kommunen.

Prosjektet skulle i tillegg belyse konflikten mellom ønsket om å bevare kulturminnene og ønsket om å stimulere næringsutvikling og verdiskaping i lokalsamfunnet, samt hvordan alternative måter å forvalte kulturminene på kan påvirke mulighetene for verdiskaping.

Bevaring gjennom bruk

Vi ønsket også å utforske muligheter og begrensninger i strategien ”bevaring gjennom bruk”, for å fremme kommunikasjon mellom ulike interessenter i lokalsamfunnet og for å stimulere til en felles forståelse for hva som er handlingsrommet for bruk og forvaltning av kulturminnene.

Prosjektet hadde verdensarvstedet Røros som undersøkelsesområde (jfr. UNESCO Norge, se lenker).

Også aktuelt for andre lokalsamfunn

I tillegg til at resultatene skal være nyttige for Rørossamfunnet og sentrale myndigheter, håpet vi at resultatene fra prosjektet skulle kunne være av interesse også for andre lokalsamfunn og regioner.

Spesielt når man diskuterer forvaltning av kulturminner og forholdet mellom kulturminnevernet og næringsøkonomiske interesser.

Ta kontakt: Knut Fageraas