UNESCO-hovedkvarteret i Paris Foto: UNESCO CC BY-SA 3.0 IGO

Verdensarvforskning

NIKU har i over et tiår arbeidet med forskning på UNESCOs verdensarv konvensjon fra 1972. Vi har erfaring med på studier av enkelte verdensarvsteder og det internasjonale verdensarvbyråkratiet.

Våre forskere har gjennomført studier på de norske verdensarvstedene Røros og Vegaøyan og på verdensarvsteder i Australia og New Zealand. For tiden arbeider vi med flere prosjekter om det internasjonale verdensarvbyråkratiet.

Vi samarbeider gjerne med forskere og institusjoner i Norge og utlandet. Tidligere har vi blant annet samarbeidet med ECON Analyse As, NTNU og Høgskolen i Sørøst-Norge.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU

Siste nytt