Verdensarv og innsideforskning

Hva som skjer når de som jobber i det internasjonale verdensarvbyråkratiet forsker på organisasjonene og systemet de selv er med å forvalte?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

 

I en ny artikkel har vi gått gjennom en rekke artikler skrevet av en håndfull personer som jobber i eller har svært nære bånd til det internasjonale verdensarvbyråkratiet som forvalter verdensarvkonvensjon.

Personene forsker med andre ord på organisasjoner og systemet de selv er med å forvalte: de er hva som kalles innsideforskere.

Ved hjelp av koding har vi sett nærmere på hva som kjennetegner litteraturen og hvordan forfatterne balanserer institusjonell lojalitet og forskerrollen.

Arbeidet er utført av Herdis Hølleland og Marit Johansson.

Les mer om funnene i artikkelen på Kulturminnebloggen

Les hele artikkelen: Hølleland, H. & M. Johansson 2017 ‘…to exercise in all loyalty, discretion and conscience’: on insider research and the World Heritage Convention. International Journal of Cultural Policy.