Villsau på utmarksbeite på Lygra. Foto: anita Elén Langøy
Utmark Villsau på utmarksbeite på Lygra i Nordhordaland. Foto: Anita Elén Langøy

Utmark i endring

Hovedmålsettinga med dette nettverksprosjektet er å føre forsking, forvaltning, industri og brukere tett sammen i kunnskapsproduksjonen for bærekraftig innovasjon i utmarka.

Gjennom aktiv drift av et nettverk bestående av folk som alle har kunnskap om og interesse for utmarka, vil vi søke å identifisere de viktigste utfordringene som berører utmarka og utmarksressursene våre fremover.

Denne målsettinga skal vi oppnå gjennom to hovedaktiviteter:

 1. en serie fagseminar for forskere, forvaltere, industrien og andre brukere, der sentrale utmarksspørsmål blir drøfta
 2. utgivelse av en bok, basert på seminara, som belyser sentrale utmarkstema med perspektiv fra forskere, forvaltning og brukere

Prosjektets hovedside på ruralis.no

 • Status
  Under arbeid
 • Finansiert av
  Forskningsrådet
 • Tidsperiode
  2018-2019

Nyheter og aktiviteter

Utmark, frokostseminar

Hvor stor belastning tåler utmarka?

Utmarksressursene har alltid vært viktige i Norge, men ettersom tidene endrer seg, endrer også bruken seg. Hvordan kan nyetablert og tradisjonell bruk av norsk utmark leve side om side, og når blir den samlede belastningen for stor? Utmarksnettverket inviterer til frokostseminar om bruk av ressurser i utmarka.