Utmark i endring

Utmark, frokostseminar

Hvor stor belastning tåler utmarka?

Utmarksressursene har alltid vært viktige i Norge, men ettersom tidene endrer seg, endrer også bruken seg. Hvordan kan nyetablert og tradisjonell bruk av norsk utmark leve side om side, og når blir den samlede belastningen for stor? Utmarksnettverket inviterer til frokostseminar om bruk av ressurser i utmarka.