Det er flere kilder som omtaler bruk av tranmaling langs kysten. NIKUs fargeundersøkelse på Vegaøyan i 2004-2006 som omfattet cirka 100 bygninger bekreftet bruk av tranmaling.

Tranmaling på Vega

Helgeland museum og NIKU har arrangert to workshopper i tranmaling i henholdsvis 2016 og 2018.

Det er flere kilder som omtaler bruk av tran som maling langs kysten.  NIKUs fargeundersøkelse på Vegaøyan  i 2004-2006 som omfattet cirka 100 bygninger bekreftet bruk av denne typen maling.

I dag er tran som maling lite brukt. Enkelte museer produserer tranmaling til eget bruk. Utvalgte museumsbygninger males med tran og i 2012 ble Vinje kirke i Hemne (1820) malt med tranbasert maling.

Målet med seminaret var at det skulle være en arena for utveksling av erfaring, kunnskap og spørsmål.

Prosjektet er støttet økonomisk av Nordland fylkeskommune, NIKU og Helgeland museum.

Prosjektleder i NIKU: Tone Marie Olstad

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Helgeland museum
  • Tidsperiode
    2016-2018

Nyheter og aktiviteter

Mal huset med tran!

Helgeland museum og Norsk institutt for kulturminneforskning ved malerikonservator Tone Olstad i samarbeid med Vel Bevart! arrangerte nylig en tranmalingsworkshop på Vega.