Mal huset med tran!

Helgeland museum og Norsk institutt for kulturminneforskning ved malerikonservator Tone Olstad i samarbeid med Vel Bevart! arrangerte nylig en tranmalingsworkshop på Vega.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Samlingen som ble holdt 29.6- 1.7. 2016 åpnet med innledende foredrag om maling og om tranmaling.

Tretten entusiastiske deltakere brukte resten av tiden til ivrig diskusjon og oppmaling av prøver.

Test av forskjellige tranmalinger
En vegg på et naust fikk i tillegg påført tre forskjellige tranmalinger. Prøvene skal monteres ute og slitasjen på de forskjellige malingoppstrøkene skal vurderes etter ett år.

Det er flere kilder som omtaler bruk av tranmaling langs kysten. NIKUs fargeundersøkelse på Vegaøyan  i 2004-2006 som omfattet  cirka 100 bygninger bekreftet bruk av tranmaling.

I sluttrapporten etter undersøkelsene anbefaler NIKU at utvalgte bygninger vedlikeholdes med tranmaling.

tranmaling
TranmalingsdugnadFlere typer tranmaling testes på Vega

Målet er å gjøre tranmaling mer tilgjengelig
Workshopen var et ledd i arbeidet med å gjøre tranmaling lettere tilgjengelig for den som vil male naustet sitt med maling basert på tran.

Blant deltakerne var en representant fra Jotun, fra Riksantikvaren, – samt Ole Hamnes, – tranmalingsprodusent fra Leka.

Vil du lese mer om tranmaling?

Se NIKU Oppdragsrapport 68/2009: Kystens Øysamfunn. Fargeundersøkelser på Vegaøyan. Undersøkelser og registrering av farger og materialbruk på bygninger innenfor verdenskulturminnet. Hovedrapport