Geofysikk - Sem gård

Geofysiske undersøkelser på Sem

I forbindelse med metallsøking på Sem gård (gnr. 73 bnr. 3) i Øvre Eiker kommune i 2014 og 2015, ble det funnet flere sjeldne praktgjenstander i pløyelaget. Funnene antydet at man stod ovenfor en rik arkeologisk lokalitet hvor det trolig har vært bosetning og handelsaktivitet gjennom store deler av jernalderen og middelalderen. For å undersøke hvorvidt det befant seg arkeologiske strukturer under pløyelaget bestilte Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune en georadarundersøkelse av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Resultatene fra de geofysiske undersøkelsene må kunne betegnes som enestående. Det ble påvist en større mengde arkeologiske strukturer i form av gravhauger, koke- og/eller produksjonsgroper, hus fra eldre og yngre jernalder, samt rester etter bygninger som trolig er fra middelalder og fra nyere tid. Etter georadarundersøkelsene arrangerte Kulturhistorisk museum og Buskerud fylkeskommune et nytt, organisert metallsøk i samarbeid med metallsøkerforeningen Rygene. Også her ble det funnet mengder med gjenstander som bekreftet funnene fra 2014 og 2015, og som samsvarte godt med lokalitetene påvist i georadarundersøkelsen. De samlede resultatene har gitt et unikt bilde av Sems historie – uten graving!

Prosjektleder: Monica Kristiansen

http://www.norark.no/innsikt/metallsoking-pa-sem-ovre-eiker/

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Buskerud fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2015-2016

Nyhetssaker fra Sem