Geofysikk på Sem

Geofysiske undersøkelser med motorisert 16 kanals georadar

NIKUs digitale arkeologiavdeling har gjort noen oppsiktsvekkende funn etter georadarundersøkelser på Sem gård i Buskerud.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I forbindelse med metallsøking på Sem gård (gnr. 73 bnr. 3) i Øvre Eiker kommune i 2014 og 2015, gjorde tre lokale metalldetektorister funn av flere sjeldne praktgjenstander i åkeren nord for gårdstunet.

Unike gjenstander

Gjenstandene som ble funnet i pløyelaget omfattet blant annet beslag fra et irsk relikvieskrin, arabiske mynter, samt spillebrikker, vektlodd og deler av draktspenner. Funnene antydet at man stod ovenfor en hittil ukjent arkeologisk lokalitet med en særdeles spennende historie.

Bilde 2 Foto NIKU
GeoradarNIKUs georadar i aksjon på Sem gård

For å undersøke hvorvidt det befant seg arkeologiske strukturer under pløyelaget som kunne belyse områdets bruk i historisk og forhistorisk tid, bestilte Buskerud fylkeskommune og Øvre Eiker kommune en georadarundersøkelse av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Prosesessert med internasjonal bistand

Feltarbeidet ble utført mellom 26.-28. oktober 2015, og ved hjelp av NIKUs motoriserte georadarsystem ble det undersøkt et areal på ca 10 hektar. Prosjektet ble utført av arkeolog Monica Kristiansen og forskerne Lars Gustavsen og Erich Nau. Dataene ble prosessert av NIKU i samarbeid med våre partnere i forskningsprosjektet LBI-ArcPro.

Resultater geofysikk
VisualiseringDet er påvist en rekke anomalier på Sem

Enestående resultater

Resultatene fra de geofysiske undersøkelsene må kunne betegnes som enestående. Det ble påvist en større mengde arkeologiske strukturer i form av gravhauger, koke- og/eller produksjonsgroper, hus fra eldre og yngre jernalder, samt rester etter bygninger som trolig er fra middelalder og fra nyere tid. Det ble i tillegg registrert andre strukturer som ikke har latt seg tolke med sikkerhet.

Etter georadarundersøkelsen arrangerte Kulturhistorisk museum og Buskerud fylkeskommune et nytt, organisert metallsøk i samarbeid med metallsøkerforeningen Rygene. Også her ble det funnet mengder med gjenstander som bekreftet funnene fra 2014 og 2015, og som samsvarte godt med lokalitetene påvist i georadarundersøkelsen.

Undersøkelsen på Sem representerer et av våre mest spennende og suksessfulle jernmålingsprosjekter. De gode resultatene skyldes mange forhold, men kan særlig tilskrives en særdeles god kontrast mellom de arkeologiske sporene og det naturlige jordsmonnet. De samlede resultatene fra metalldetektor- og georadarundersøkelsene har gitt et unikt bilde av Sems historie – uten ett eneste inngrep i bakken!