Kong Oscars gate 26 Oversikt over den første delen av feltet. Foto: NIKU.

Arkeologisk undersøkelse i Kong Oscars gate 26, Bergen

NIKU foretar en arkeologisk undersøkelse i forbindelse med utbedring av lekkasje i kjelleren til Kong Oscars gate 26 i Bergen. Feltet er lite, egentlig en L-formet grøft med total lengde på 12 meter.

Tiltaket ligger i bydelen Vågsbunnen, mellom de to viktige ferdselsårene Kong Oscars gate og Lille Øvregate. Området ligger trolig i utkanten av den middelalderske bybebyggelsen, og det blir interessant å se hva slags aktiviteter har foregått her i middelalderen.

Den arkeologiske undersøkelsen suppleres av botaniske og osteologiske analyser.

Oppdraget finansieres av Riksantikvaren under post mindre, private tiltak. SKB Vest er tiltakshaver.

Prosjektleder er Rory Dunlop.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    SKB Vest
  • Tidsperiode
    Mai-juni 2022