Rory Dunlop

  • Arkeolog —
  • Forsker

Telefonnummer: 90842471

E-post: rory.dunlop@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Rory Dunlop er arkeolog og har vært i NIKU siden 1994, til daglig tilknyttet instituttets kontor i Bergen.

Fra 1980 til 1994 arbeidet han som prosjektengasjert arkeolog hos Riksantikvarens utgravningskontor for Bergen.

Hans hovedarbeidsområder omfatter middelalderarkeologiske undersøkelser, først og fremst i Bergen by. Siden 2000 har en god del av arbeidet vært tilknyttet miljøovervåkning av kulturlag på verdensarvstedet Bryggen, og i sammenheng med emnet kulturlagsovervåkning har han deltatt i utarbeidelsen av to betydningsfulle publikasjoner: The Monitoring Manual, og Norsk Standard NS 9451:2009 Krav til miljøovervåking og -undersøkelse av kulturlag. I tillegg bidrar han med engelske oversettelser for kollegaer.

Dunlop er utdannet arkeolog ved Sheffield University, England, hvor han avla eksamen i 1980, men bortimot all feltpraksisen hans er fra Norge.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter