Kategori: Bygning

Tromsø 2016

841 SEFRAK-bygninger, 289 verneverdige kulturminner, 13 statlig listeførte bygninger og 4 listeførte kirker ble kontrollregistrert i Tromsø kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Nittedal 2016

249 SEFRAK-bygninger, 82 verneverdige kulturminner og én listeført kirke ble kontrollregistrert i Nittedal kommune i 2016, i Riksantikvarens miljøovervåkingsprogram «Status for verneverdige kulturminner i utvalgte kommuner».

Stavkirkebok

Stavkirkene - Norges unike bidrag til verdensarkitekturen

Værkrigen

Værkrigen på Svalbard var en kamp om informasjon av stor betydning for Europa. Restene er i ferd med å forsvinne – til tross for vernestatus.