Lise Loktu

  • Arkeolog —
  • Forsker III

Telefonnummer: 930 25 022

E-post: lise.loktu@niku.no

    Avdeling:
  • Nordområde

Lise Loktu er forsker III ved nordområdeavdelingen. Hun har mastergrad i arkeolog fra NTNU, med spesialisering innenfor GIS og historisk arkeologi.

Lise har lang erfaring fra offentlig kulturmiljøforvaltning. Hun har særlig kompetanse innenfor forvaltningsarkeologi, miljøovervåkning, GIS, digital arkeologi og formidling. Hun har bred erfaring med utgravningsledelse, prosjektledelse, og saksbehandling knyttet til arealplanarbeid, konsekvensutredninger og tiltaksaker.

Fra 2016-2022 jobbet hun som seniorrådgiver hos Sysselmesteren på Svalbard med ansvar for arkeologiske kulturminner. Her har hun bidratt sterkt med å etablere et faglig program for forvaltning av arkeologiske kulturminner på Svalbard. Hun har også prosjektert og ledet flere store utgravningsprosjekter, blant annet av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden.
Lise har også jobbet mye med miljøovervåkning på Svalbard, og har hatt ansvar for å etablere et miljøovervåkningsprogram for kulturminner ved bruk av drone, georefererte ortofoto og 3D-modeller. Hun har vært sertifisert dronepilot for Sysselmesteren og har bidratt til å kartlegge en rekke sårbare kulturmiljøer.

Hun har også hatt en sentral rolle i opprydning av gruvedriften i Svea, som er en av verdens mest omfattende og ambisiøse miljøopprydningsprosjekter. Lise har hatt hovedansvaret for Sysselmesterens arbeid med kartlegging og dokumentasjon av kulturmiljøet, hvordan opprydningsarbeidet skal hensynta kulturmiljøet og hvordan det skal forvaltes i ettertid.

Lise er fra tidligere utdannet grafiker med bakgrunn fra reklamebransjen. Kompetansen har hun brukt til å utvikle store og små prosjekter med skilting og formidling av kulturmiljøer i kommunene. De siste årene har hun vært en sentral aktør i utviklingen av et omfattende skilt- og formidlingsprosjekt i Longyearbyen.

Utvalgte prosjekter