Unikt kildemateriale Dokumentasjon av bevart skjelett og tekstiler fra en grav som ble undersøkt på Likneset i 2019. Foto: Lise Loktu ©Sysselmesteren på Svalbard.

Likneset – Undersøkelser av klimaendringer og nedbrytning av arkeologiske kulturmiljø på Svalbard

Prosjektet omhandler nedbrytning av arkeologiske kulturmiljø på Svalbard, belyst gjennom arkeologiske funn fra Svalbards største gravfelt – Likneset.

Målet er å dokumentere om det har skjedd økt nedbrytning av velbevarte hvalfangergravene fra 1600-1700-tallet, som følge av klimaendringer de siste 30 årene.

Dette gjøres ved osteologiske analyser, som skal sammenligne skjeletter som ble utgravd på Likneset på 1980-tallet med nylige utgravde skjeletter fra samme sted.

Prosjektet vil aktivisere og formidle et unikt arkeolgisk kildemateriale som tidligere har vært lite anvendt som kunnskapskilde.

Foruten prosjektleder Lise Loktu i NIKU, bistår Elin T. Brødholt med osteologiske analyser.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Svalbard miljøvernfond
  • Tidsperiode
    2023-2024