Likneset Utgravning på Likneset i 2019. Foto: Lise Loktu ©Sysselmesteren på Svalbard.

Fyller kunnskapshull om kulturmiljø på Svalbard

De seneste år er det påvist store kunnskapsmangler knyttet til forvaltning av arkeologiske kulturmiljø på Svalbard, både relatert til miljøovervåkning og kulturhistorisk kunnskapsproduksjon.

Dette prosjektet skal bidra til å imøtekomme disse manglene gjennom nettverksbygging og artikkelproduksjon, og ved å søke tettere samarbeid mellom forskning forvaltning.

Prosjektleder Lise Loktu har lang erfaring som arkeolog for Sysselmesteren på Svalbard (2016-2022). Gjennom en artikkel om sine utgravningsprosjekter på Svalbard vil hun adressere flere av disse problemstillingene, og samtidig belyse hvordan forskningsvirksomheten på Svalbard kan utvikles.

Teamet skal også omhandles under Svalbard Archeological Symposium som avholdes i oktober 2023, hvor Loktu er en viktig bidragsyter. Ved å produsere artikler og videreutvikle eksisterende kompetanse og nettverk, skal prosjektet bidra til å etablere og oppdatere kunnskapsstatus for kulturmiljø på Svalbard, og på sikt bidra til å etablere relevante forskningsprosjekter.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2023