Arktisk kulturminneforskning Svalbard arkeologiske symposium 2023 har som mål å etablere nytt nasjonalt og internasjonalt samarbeid og samarbeid innen kulturminneforskning i Arktis. Foto: Lise Loktu ©Sysselmesteren på Svalbard

Svalbard Archaeological Symposium 2023

Svalbard arkeologiske symposium 2023 har som mål å etablere nye nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjektet innen kulturminneforskning i Arktis.

Symposiet er det første i sitt slag som har blitt initiert på Svalbard på 30 år, og skal belyse kritiske kunnskapshull knyttet til Svalbards kulturarv.

Gitt dagens anslag for klimaendringer og økt turisme, blir det stadig viktigere å imøtekomme de utfordringene arktisk kulturarv står overfor. Hovedmålet med workshopen er å etablere nettverk og konsortier for utvikling av forskningssamarbeid som skal produsere ny kunnskap om arktisk kulturhistorie generelt og Svalbardarkeologi spesielt.

Svalbard arkeologiske symposium arrangeres av Svalbard Museum, NIKU og NTNU. Møtet er finansiert av Norges Forskningsråd – Svalbard Strategic Grant – som skal styrke internasjonalt og tverrfaglig samarbeid som vil bidra til økt kvalitet i Svalbardforskningen.

Prosjektledere er Lise Loktu (NIKU), Mikael A. Bjerkestrand (Svalbard museum) og Øyvind Ødegård (NTNU).

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges Forskningsråd, Svalbard Strategic Grant
  • Tidsperiode
    Oktober 2023