Linda Åsheim

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

E-post: linda.asheim@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Linda er utdannet ved NTNU i Trondheim i 2011.

Hun skrev masteroppgave om barnerelaterte gjenstander i forhold til sosialtopografi og demografi fra middelalderbyen Trondheim.

Siden 2015 har hun jobbet på flere prosjekter for NIKU, både i Oslo og i Tønsberg. Fra 2018 til 2020 jobbet hun med funn fra flere av delprosjektene i Follobaneprosjektet. For tiden er hun tilknyttet Middelalderparken-prosjektet i Oslo, hvor hun har ansvar for de arkeologiske funnene.

Utvalgte prosjekter