Linda Åsheim

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: linda.asheim@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Linda er utdannet ved NTNU i Trondheim i 2011.

Hun skrev masteroppgave om barnerelaterte gjenstander i forhold til sosialtopografi og demografi fra middelalderbyen Trondheim.

Har jobbet på flere prosjekter for NIKU i Oslo og Tønsberg.

Utvalgte prosjekter