Khalil Olsen Holmen

  • Arkeolog —
  • Feltarkeolog

E-post: khalil.holmen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Khalil studerte arkeologi ved NTNU i Trondheim og har siden 2005 jobbet som feltarkeolog.

Han har jobbet for både fylkeskommuner og museer, med hovedvekt på førstnevnte.

Khalil var i utgangspunktet primært interessert i eldre steinalder, men har fått utvidet den faglige horisonten gjennom 3,5 år som feltleder i Bjørvika for Norsk maritimt museum og nå for NIKU på det spennende Follobane-prosjektet.

Utvalgte prosjekter