Heidi Tangen Eriksen

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

E-post: heidi.eriksen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Heidi Tangen Eriksen er ansatt ved NIKU Trondheim, de siste årene som funnleder for utgravningene på torget i Trondheim, Klostergata, Britannia og Kjøpmannsgata Ung Kunst.

Heidi har arbeidet som feltarkeolog og med funnarbeid siden 1989, for det meste på prosjekter for NIKU Trondheim. Hun har også arbeidet seks år for Kommunikasjonsavdelingen ved NTNU, med hovedoppgave som koordinator og prosjektleder for Forskningsdagene i Sør-Trøndelag. Hun har derfor omfattende erfaring i både arkeologisk feltarbeid, funnarbeid, formidling, prosjektledelse og kommunikasjon.

Heidi er cand. mag. ved Universitetet i Oslo med nordisk arkeologi mellomfag, folkloristikk og sosialantropologi.

Utvalgte prosjekter