Gunhild Høvik Hansen

  • Arkeolog —
  • Rådgiver

Telefonnummer: 40281988

E-post: gunhild.hansen@niku.no

    Avdeling:
  • Arkeologi

Gunhild Høvik Hansen er arkeolog og jobber til daglig som rådgiver ved NIKUs kontor i Tønsberg. Hennes oppgaver inkluderer saksbehandling, prosjektledelse og gjennomføring av arkeologiske undersøkelser.

Hansen har studert arkeologi, historie og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, og har en mastergrad i arkeologi fra Cardiff University i Wales med hovedvekt på Viking Britain and Ireland. Hun har arbeidet med registreringsprosjekter i Akershus fylkeskommune og har jobbet ved flere av NIKUs utgravninger i Oslo og Tønsberg. Hansen har ellers bred erfaring fra offentlig forvaltning, hvor hun har arbeidet med en rekke prosjekter knyttet til tilrettelegging og formidling av kulturarv i museum og kommunal sektor.

Hansen er spesielt interessert i middelalderarkeologi, historisk arkeologi og formidling.

Utvalgte prosjekter