Ikonisk lokalitet Borg har trolig vært et av Nord-Norges viktigste maktsentra i jernalderen. Nå undersøker NIKU området med georadar. Foto; Erich Nau, NIKU

Undersøker høvdingsete Borg i Lofoten med georadar

Denne uka undersøkes høvdingssetet på Borg på Vestvågøy i Lofoten med georadar. Borg har trolig vært et av landsdelens viktigste maktsentra i jernalderen, og tidligere arkeologiske undersøkelser har avdekket en rekke kulturminner her.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Det var først på 1980-tallet arkeologer avdekket det inntil da ukjente høvdingsetet på Borg, og siden den gang har det blitt utført flere arkeologiske utgravninger på Borghøyden

Undersøkelsene utføres på oppdrag fra Lofotr Vikingmuseum og Nordland fylkeskommunene. Hva som eventuelt skjuler seg under bakken av kulturminner skal kartlegges i forbindelse med en planlagt utvikling av museumsområdet

Vi er veldig spente på resultatene fra georadarundersøkelsen. Vi har lenge trudd at området er rikt med arkeologiske funn, og er derfor ekstra glad for at vi har fått i gang undersøkelsen, forteller Elin Tinuviel Torbergsen, konservator ved Lofotr Vikingmuseum.

Arkeolog og prosjektleder Monica Kristiansen synes Borg et utrolig interessant sted å få undersøke.

Borg er en ikonisk lokalitet i Nord-Norge, og å få undersøke området med georadar gjør at vi forhåpentligvis kan få en større innsikt i hvordan landskapet har vært brukt gjennom historien, forteller Kristiansen.

Undersøkelsene på Borg gjøres på oppdrag fra Lofotr Vikingmuseum og Nordland fylkeskommune.

Georadar er en metode hvor radarsignaler sendes ned i bakken. I arkeologisk sammenheng brukes metoden til å kartlegge strukturer som befinner seg under overflaten.

Prosjektleder og arkeolog Monica KristiansenKristiansen synes Borg er et veldig interessant sted å få undersøke med georadar.
Populær destinasjonRundt 100 000 mennesker besøker årlig Lofotr Vikingmuseum, som blant annet har en reproduksjon av langhuset funnet på stedet. Håpet er at georadarundersøkelsene kan gi publikum enda mer kunnskap om jernalder og vikingtid. Foto: Erich Nau, NIKU

Vil gi publikum ny kunnskap om Borgs historie

Jeg håper vi finner graver, bygninger og andre strukturer som kan si noe om bosetningshistorien på Borg. Det blir også spennende å undersøke grunnen rundt det middelalderske kirkestedet som også befinner seg her, sier Kristiansen videre.

De arkeologiske funnene og stedets historie formidles i dag gjennom Lofotr Vikingmuseum, som de geofysiske undersøkelsene utføres på vegne av. Opptil 100 000 besøker museet hvert år.

Resultatene fra undersøkelsene skal være ferdige i løpet av våren 2022. Georadardataene prosesseres og tolkes i dialog mellom NIKU, Lofotr Vikingmuseum og arkeologer fra Nordland fylkeskommune.

Målsetningen er at georadarundersøkelsene kan gi oss ny viten som kan komplementere den kunnskapen vi allerede har om gårdsbosetningen på Borg, sier avdelingsleder ved Lofotr Vikingmuseum, Marion Fjelde Larsen. Det vi også håper er at man kan se de nåværende tolkningene i nytt lys. I den planlagte videreutviklingen av museumsområdet er det nettopp landskapsbruken på Borg vi ønsker å formidle.