Blir æresdoktor i Stirling. Seniorforsker Torgrim Sneve Guttormsen skal styrke forkningsbånd mellom NIKU og Universitetet i Stirling.

Torgrim Sneve Guttormsen blir æresdoktor ved Universitetet i Stirling

Seniorforsker og avdelingsleder i Avdeling for kulturarv og samfunn, Torgrim Sneve Guttormsen, har blitt tildelt Honorary Professor Position ved Universitetet i Stirling for perioden 2021-2024.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Stirling universitet er et internasjonalt universitet som er kjent for høykvalitets undervisning og forskning.

– Vi er henrykte over å få med Torgrim på laget, sier rektor ved Stirling Universitet Professor Sir Gerry McCormac. – Hans unike ekspertise vil være til enorm nytte for våre studenter, ansatte og det bredere internasjonale samfunn av forskere vi engasjerer oss med.

Tett samarbeid

NIKU og Universitetet i Stirling har tidligere signert en Memorandum of Understanding (MoU), med formål å styrke forskningssamarbeidet innenfor feltet kulturarv og samfunn.

Forskningen ved Stirlings Centre for Environment, Heritage and Policy (CEHP) har nære paralleller til NIKUs forskning rettet mot forvaltning, miljøpolitikk og kulturarvens rolle i samfunnet.

NIKU og Stirling har allerede flere samarbeidsprosjekter, blant annet Curbatheri, et pågående forskningsprosjekt om bytransformasjon og kulturarv.

Internasjonal kulturarvsforskning

Målet med engasjementet ved Universitetet i Stirling er ytterligere å styrke nettverket med forskningsmiljøet i Skottland for NIKU som helhet samt for Kulturarv og Samfunnsavdelingen spesifikt.

-Jeg vil bidra med forelesninger og foredrag ved Universitetet i Stirling, samt arbeide for å skape felles forskningssøknader om temaer som er viktig for NIKU, sier Guttormsen om rollen.

Det er også et mål med nettverksbygging og utveksling på tvers av institusjonene.

-Planen er at forskere i NIKU kan gjeste Stirling og at forskere og studenter ved Stirling kan gjeste NIKU og bidra med å styrke vår kompetanse på kulturarvsfeltet på tvers av Skottland og Norge, avslutter Guttormsen.

Til høsten blir det en liten seremoni for alle som har fått slike oppnevnelser ved Stirling.