Fra før av er det funnet over 50 gravhauger og gravrøyser i Borre Funnet av de tre gildehallene i tillegg stadfester at Borre må ha vært et maktsentrum i vikingtiden. Foto: Wikimedia Commons, CCBYSA30/bohuslen

Funn av tre haller i Borre ved bruk av georadar

Oppdagelsen av tre haller under bakken i Borre i Vestfold beviser at området har vært enda viktigere i skandinavisk historie enn det forskerne allerede visste, skriver en forskningsgruppe fra NIKU, Vestfold og Telemark fylkeskommune og LBI ArchPro. Funnene ble gjort med georadar, og ble nylig presentert i en forskningsartikkel i tidsskriftet Antiquity.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Fra sagaene kjenner vi haller som steder hvor vikingtidens elite viste fram sin makt og posisjon. Likevel er det gjort få arkeologiske funn av denne type bygg i Norge.

Borre er godt kjent som et sentralt område i norsk jernalder og vikingtid, og har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser helt siden midten av 1850-tallet.

Til sammen er det funnet over 50 gravhauger og gravrøyser i området, inkludert to skipsgraver. Det er ingen tvil om at Borre har vært et sted av betydning i skandinavisk historie.

Oppdagelsen av tre haller fra sen jernalder eller vikingtid setter likevel Borre i et helt nytt historisk lys.

Stolpehull som viser omrisset av en av hallene På det øverste bildet synes resultatene fra georadarunderskøkelsen, som fortolkes på tegningen under. Figur av Erich Nau og Petra Schneidhofer.

Undersøkelser med georadar førte til funn

I 2007 utførte Immo Trinks fra det svenske Riksantikvarieämbetet i samarbeid med Vestfold fylkeskommune en undersøkelse med georadar i Borre, og oppdaget tydelige spor etter to store bygninger.

I 2013 var områdene rundt Borreparken på nytt i fokus. Det ble gjennomført flere geofysiske undersøkelser der i forbindelse med et internasjonalt forskningsprosjekt i regi av Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection and Virtual Archaeology (LBI ArchPro), NIKU og Vestfold fylkeskommune.

I denne runden ble det utført en rekke nye undersøkelser ved bruk av forskjellige typer georadarutstyr.

Resultatene av undersøkelsene ble nylig publisert i arkeologitidsskriftet Antiquity.

Christer Tonning fra Vestfold og Telemark fylkeskommune er hovedforfatter av artikkelen, som er en del av hans doktogradsavhandling.

– De tre bygningene skiller seg ut både i størrelse, plassering og konstruksjon fra annen type bebyggelse fra samme periode. Derfor har vi konkludert med at det må være snakk om haller, forteller Tonning.

I denne saken hos forskning.no kan du lese mer om funnene.