Natt til onsdag 16. januar dukket det opp rester etter en kirkegårdsmur ca en meter under bakken i krysset Bispegata/ Oslogate.
Graving i gatekryss Murfragmentene dukket opp under graving av kabler i kryssetr mellom Bispegata og Oslo gate. Foto: Michael Derrick

Fant kirkegårdsmuren til Hallvardskatedralen midt i krysset

Murfragmentet fra Hallvardskirken svarer på et viktig spørsmål – hvor gikk Østre strete i middelalderen?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Noen ganger må arkeologene jobbe når trikkene ikke går.

Natt til onsdag 16.  januar dukket det opp rester etter en kirkegårdsmur ca en meter under bakken i krysset Bispegata/ Oslogate.

Den viste seg å være en viktig brikke i puslespillet om hvordan Oslo så ut i middelalderen.

– Disse murfragmentene er viktig for å bekrefte Østre stretes beliggenhet og Halvardskirkens avgrensing, sier Michael Derrick.

Han er arkeolog og prosjektleder i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU). Arkeologer overvåker all graving i dette historisk interessante området.

Derrick avdekket  muren i forbindelse med at Bymiljøetaten skulle lokalisere kabler for fremtidig arbeid på stedet.

– Muren bestått av tettbygd avrundet stein bundet sammen med kalkmørtel, sier Derrick.

Hallvardskirkens kirkegård Modellen viser Hallvardskirkens antatte avgrensning. De gule feltene er kjente murfragmenter. Det røde fragmentet er murdelen som ble funnet i januar 2020. Modell av Jani Causevic.

Hallvardskirkens avgrensing

Hallvardskirken, eller Hallvardskatedralen,  var Oslos tidligste domkirke. Den var i bruk fra tidlig på 1100-tallet frem til omkring 1655.

– I middelalderen var Halvardskirken var omringet av kirkegårdsmur på alle sider. Kirkegården ble utvidet østover i høymiddeladeren (ca 1200) og en ny mur ble bygd, sier Derrick.

I tillegg ble den nordlige delen av kirkegården endret mye når Olavskirken, som lå ved siden av Hallvardskirken, ble klosterkirke for Olavsklosteret i 1239.

Deler av kirkegårdsmuren har blitt påvist tidligere og arkeologene har på bakgrunn av dette antatt hvor kirkegårdsmuren har ligget.  Murfundamentene midt i krysset bekrefter tidligere antakelser.

Natt til onsdag 16. januar dukket det opp rester etter en kirkegårdsmur ca en meter under bakken i krysset Bispegata/ Oslogate.
Bispegata/ Oslo gateMurfrgamentene til Hallvardskirkens kirkegårdsmur ble funnet ca en meter under bakken i dette krysset. Foto: Michael Derrick, NIKU
Fant kirkegårdsmuren til Hallvardskatedralen midt i krysset
NattgravingNoen ganger må arkeologene være med å jobbe når trikkene ikke går. Det var en slik natt murfragmentene ble avdekket. Foto: Michael Derrick, NIKU

På sporet av Østre strete

Det er antatt at den vestre strekningen av kirkegårdsmuren var plassert langs Østre strete, som er kjent som byens eldste gate. Den er nevnt i Sverres saga, i Håkon Håkonssons saga og i byloven.

– Østre strete skal ha gått mellom Kongsgården og nettopp Hallvardskirken, og som navnet indikerer lå Østre strete langs byens østre kant, sier Derrick.

Det finnes ingen arkeologiske levninger av Østre strete, plasseringen er basert på indirekte spor slik som ruiner etter Clemenskirkens og Hallvardskirkens kirkegårdsmur.

Det nyoppdagede murfragmentet er derfor viktig for å bekrefte Østre stretes beliggenhet og Halvardskirkens avgrensing.