Oslo kommune arbeider for tiden med å anlegge trikkespor i Bispegata. I den forbindelse dokumenterer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) de arkeologiske jordlagene, bevart under asfalten. Nylig avdekket NIKU en steinmur – under dagens gateplan.

Steinkjeller i Bispegata/ Oslo gate

Arkeologer har avdekket en steinkjeller rett utenfor Oslo ladegård. Men hvor gammel er den?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Det er stor byggeaktivitet i Gamlebyen i Oslo. Arkeologene er i sving med å avdekke Oslos middelalderhavn i Bispevika. men noen hundre meter lenger øst er det også aktivitet ved Oslo ladegård.

Oslo kommune arbeider for tiden med å anlegge trikkespor i Bispegata. Og i forbindelse med det arbeidet har NIKUs arkeologer avdekket en steinmur og kjellergulv i krysset Bispegata/ Oslo gate.

– Muren ligger elleve meter sør for Oslo Ladegård. Den er avdekket i omtrent fem meters lengde. I den østre mur-enden er det et hjørne mot nord. På nordsiden av muren har arkeologene observert rester etter et steingulv, bestående av både avrundende steiner og steinheller, skriver Utgravningsleder Jani Causevic i et blogginnlegg på NIKUs arkeologiblogg.

Steinmur på Oslo Torg

Hvor gammel er denne steinkjelleren ved Oslo torg? Utgravningsleder Jani Causevic blogger og forteller mer her. https://arkeologibloggen.niku.no/steinmur-ved-oslo-ladegard/

Posted by Norsk institutt for kulturminneforskning on Thursday, October 31, 2019

Bygningen hadde trolig to steinsatte gulv som var adskilt av en midtre mur.

– Trolig stammer muren og steingulvene fra en flere hundre år gammel bygning, som kanskje går helt tilbake til middelalderen, skriver Causevic

Under rivningsmassene har arkeologene observert rester etter et brannlag.

– Laget inneholder kull, aske og varmepåvirkede masser. Brannlaget er ikke avgrenset til bygningen, og forsetter videre vestover. Dette kan indikere at det har vært en større brann i området, kanskje en bybrann, skriver Causevic

Nå håper arkeologene å få datert bygningen for å komme nærmere svarene på når denne bygningen ble bygget og hvilken funksjon den har hatt.