Frokostmøte: Er kulturminnene rustet for klimaendringer?

På CIENS frokostmøte den 27. mars presenterer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forskning og oppdrag som belyser hvordan et varmere klima får store konsekvenser for kulturminner.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Hvilke følger får klimaendringer for kulturminner i Arktis, på kysten og i byene – og hva må gjøres for å begrense skadene?

Sted og tid:

CIENS toppsenter, Forskningsparken, Oslo, onsdag 27. mars 2019, klokken 08:30-10:00. Enkel frokost serves fra 8:15.

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)

Program:

  • Kulturminner i et endret klima, Vibeke Vandrup Martens
  • Kulturhistorisk stedsanalyse som integrerer fremtidens klimatrusler. Klima-DIVE som metode, Maja Granberg
  • Klimasikring av verneverdige bygninger, Fredrik Berg
Hun står nå i startgropen på et nytt forskningsprosjekt kalt CULTCOAST om er hun skal se på, overvåke og analysere kulturminner på kysten i Norge og på Svalbard.
CULTCOASTDette forskningsprosjektet skal overvåke og analysere kulturminner på kysten i Norge og på Svalbard.

Kulturminner i et endret klima, Vibeke Vandrup Martens


Når isbreer smelter, permafrost tiner og isfrie kystlinjer eroderer bort, vil rester etter tidligere kulturer som har ligget urørt på disse stedene få helt nye forhold rundt seg. Dette tåler flere tusen år gamle gjenstander dårlig.

–  Når de først er ødelagte, er disse unike kildene til informasjon forsvunnet for alltid. Det vil føre til ugjenkallelige tap av kulturarv og vitenskapelige data, sier forsker og arkeolog Vibeke Vandrup Martens fra NIKU.

Hun har vært en del av store internasjonale forskningsprosjekter for miljøovervåking og var nylig del av en større internasjonal studie om kulturminner i Arktis.

Hun står nå i startgropen på et nytt forskningsprosjekt kalt CULTCOAST der hun skal se på, overvåke og analysere kulturminner på kysten i Norge og på Svalbard.

Vibeke Vandrup MartensVibeke skal presentere forskningsprosjektet CULTCOAST
Maja Granberg
Maja GranbergMaja skal presentere KLIMA-DIVE som metode.
Fredrik BergFredrik skal snakke om klimasikring av verneverdige bygninger.

Kulturhistorisk stedsanalyse som integrerer fremtidens klimatrusler. Klima-DIVE som metode, Maja Granberg

Kulturarven rammes av effektene fra klimaendringene. Dersom kulturarven fortsatt skal kunne bidra som en bærekraftig og samfunnsnyttig ressurs i by- og tettstedsutvikling, trengs det praktiske metoder for å gjennomføre en kulturhistorisk stedsanalyse som integrerer fremtidens klimatrusler.

Derfor har NIKU, på vegne av Riksantikvaren videreutviklet det historiske stedsanalyseverktøyet (DIVE-analyse) til også å inkludere klimatrusler.

Her vil bygningsantikvar Maja Granberg fra NIKU vise hvordan en kan jobbe med å kartlegge klimatrusler mot byer og tettsteder – gjennom KLIMA DIVE-Lillestrøm.

Klimasikring av verneverdige bygninger, Fredrik Berg

Hvordan kan vi praktisk håndtere klimarelaterte problemer for verneverdige bygninger, som for eksempel kirker? Hvilken type informasjon trenger vi?

Gjennom et prosjekt i samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune har NIKU gjennomført et klimasikringsprosjekt for utvalgte listeførte kirker i Agderfylkene.

Her ble det gjort en vurdering av fremtidig klima i området basert på tilgjengelig informasjon og hvorvidt det finnes spesielle klimarelaterte trusler for bygningene og omgivelsene, som for eksempel økt fuktbelastning og høyere temperatur.

Forsker og bygningsantikvar Fredrik Berg bruker dette som et eksempel for å vise hvor kompleks, men samtidig enkel oppgave det kan være å klimasikre et kulturminne.

Påmelding her (av hensyn til frokostservering)