På CIENS frokostmøte den 27. mars presenterer Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forskning og oppdrag som belyser hvordan et varmere klima får store konsekvenser for kulturminner.

Er kulturminnenene rustet for klimaendringer?

Klimaendringer har en dramatisk effekt på kulturminnene. Samfunnet må gjøre mer for å sikre og ta vare på utsatte bymiljøer, hus og arkeologiske lokaliteter, sier forskerne. Se opptak fra dagens frokostseminar her.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Rundt 50 påmeldte deltakere fikk i morgentimene onsdag 27. mars høre presentasjoner av tre prosjekter som NIKU jobber med og som alle er relatert til kulturminner og klima.

På møtet, som NIKU arrangerte i samarbeid med CIENS, bidro tre av NIKUs fagfolk med innlegg.

CIENS frokostseminar

CIENS frokostseminar: Er kulturminner rustet for klimaendringer?

Posted by CIENS on Wednesday, March 27, 2019

De faglige innleggene

Vibeke Vandrup Martens åpnet seminaret med et foredrag om kulturminner i et endret klima. Hun tok utgangspunkt i flere forskningsprosjekter og fortalte mer om hvor utsatt spesielt arkeologiske kulturminner er for et endret klima.

Se Vibekes presentasjon her (PDF)

Maja Granberg etterfulgte Martens med en presentasjon av en ny versjon av kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) der NIKU har integrert fremtidens klimatrusler.

Se Majas presentasjon her (PDF)

Til slutt tok Fredik Berg deltakerne med på en rundreise i Agder der NIKUs fagfolk har jobbet med en metode for klimasikring av kirker. Rapporten fra det arbeidet kan leses her.

Se Fredriks presentasjon her (PDF)