Elise Naumann og Stefka Eriksen inviterer til konferanse om middelalderbyene
Inviterer til konferanse NIKU-forskerne Elise Naumann (t.v.) og Stefka Eriksen arrangerer konferanse om natur og kultur i middelalderbyer. (Foto: NIKU)

Samler ny forskning om natur og miljø i middelalderbyene

Landskap og tilgjengelige ressurser påvirket hvordan urbane miljøer i middelalderen etablerte og utviklet seg. Det samme gjorde klimaendringer og kriser som pestutbrudd. Men hvordan?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Oslo er europeisk miljøhovedstad i 2019 og forholdet mellom natur, klima og miljø på den ene siden og kultur og urbanisering på den andre er i vinden som aldri før.

Nå blir hovedstaden møtested for forskere, fagfolk og andre interesserte som vil se tilbake i historien og forsøke å forstå mer av dynamikken mellom natur og kultur i middelalderbyene.

Vær og klima spilte en viktig rolle også i middelalderen

– En av problemstillingene vi vil diskutere, er hvordan klimaendringer, for eksempel den lille istid, påvirket etableringen og utviklingen av byer i middelalderen, sier Stefka Eriksen fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Hun er en av arrangørene bak den internasjonale konferansen «Nature and Culture in Medieval Towns» som går av stabelen 6. – 7. mars.

– En av foredragsholderne vi har invitert, vil for eksempel snakke om hvordan middelalderbyer i England rigget seg for å vedlikeholde og reparere infrastruktur som ble utsatt for stadig nedbryting av vind, is, tidevann og nedbør, for ikke å snakke mer kritiske hendelser som flom.

– Da klimaet i Europa endret seg til å bli kjøligere og mer ekstremt samtidig som pesten krevde store deler av befolkningen, måtte det endringer til for å holde tritt, sier Eriksen.

Også på mer hjemlige trakter spilte vær og klimatiske forhold en rolle i bymenneskenes hverdag:

– Vi vet at det regner mye i Bergen, og det gjorde det også i middelalderen. Hvordan håndterte egentlig middelalderens bergensere byens famøse nedbørsmengder?

– Dette er temaer som vi vil dykke ned i på konferansen, sier Eriksen.

Nature and culture in medieval towns
Landskap, topografi og tilgjengelige ressurser påvirket hvordan urbane miljøer i middelalderen etablerte og utviklet seg.
Medieval_bridge,_Aylesford_1_Wikimedia commons
Hvordan håndterte middelalderbyene miljøpåvirkninger på infrastruktur?

Byenes utvikling var avhengig av naturen og naturressurser

Da middelalderbosetninger utviklet seg til å bli mer og mer urbane, var det flere måter naturen spilte en rolle. Både omkringliggende landskap, geologiske forhold og topografi hadde betydning for hvor og hvordan byene utviklet seg.

– I det vi i dag kjenner som Trondheim, utviklet for eksempel de tidlige urbane bosetningene seg i samspill med Nidelvas elveløp. Både planlagt landutfylling og kanskje mindre planlagt avfallsdumping i elva var med på å gi middelalderbyen form, sier NIKU-forsker Elise Naumann, som er medarrangør av konferansen.

– Videre kan arkeologisk materiale vise oss hvordan landbruk og natur etter hvert måtte vike plass for bybebyggelse i takt med at byen vokste.

I tillegg var det avgjørende hvilke ressurser som var tilgjengelige for de urbane middelaldermenneskene.

– Hvilken betydning hadde ressursene man hadde til rådighet for å bygge med, handle med, dyrke og spise? Og hva vet vi om menneskelige ressursene som fantes og hvordan livsstilen endret seg i takt med urbaniseringen? spør Naumann.

Selv skal hun snakke om mat og sosial dynamikk i norske middeladerbyer på konferansen.

Nature and Culture in Medieval Towns
Natur og kultur:Norske og internasjonale forskere samles for å diskutere blant annet hvordan klimaendringer påvirket etableringen og utviklingen av byer i middelalderen.

Klima- og miljøministeren åpner

Konferansearrangørene gleder seg til to dager med både korte og lengre foredrag fra arkeologer, historikere, tekstforskere og kunsthistorikere som alle drar opp nye spørsmål om middelalderbyene.

– Vi har vært så heldige å få Klima- og miljøminister Ola Elvestuen til å åpne konferansen for oss, og dette er stor stas. I tillegg vil vi understreke at konferansen er åpen for alle som er interesserte i melde seg på, avslutter Stefka Eriksen og Elise Naumann.