Haug - Seut

Utredning av Østfoldbanen: InterCity i strekningen Haug – Seut

NIKU deltar i InterCity-prosjektet gjennom Østfold. Vi er med i planleggingen av dobbeltspor for jernbane gjennom regionen. I henhold til Nasjonal transportplan 2018–23 som Stortinget har vedtatt, skal et nytt dobbeltspor bygges på strekningen Haug (Råde) – Seut (Fredrikstad) til 2024.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Oppdraget er ledet av 2G som utgjør Multiconsult og COWI i samarbeid, sammen med NIKU og LPO arkitekter.

Til prosjektet i BaneNor

NIKU utfører konsekvensanalyse for kulturminner og kulturmiljøer i strekningen som i stor grad går gjennom et jordbrukslandskap med tradisjonell gårdsbebyggelse og med en rekke arkeologiske funn som vitner om bosetning i området langt tilbake i tid.

Undersøkelsene har, i nært samarbeid med fylkesarkeologene i Østfold, inkludert registreringsarbeid ved arkeologiske georadarundersøkelser i dyrka mark og bruk av bilder fra satellitter og laserskanning.

Fra NIKU deltar Torgrim Sneve Guttormsen (arkeolog) som disiplinleder for temaet kulturminner og kulturmiljø, men arbeidet utføres av et dynamisk team bestående av Nora Fronth Furan (arkeolog), Laima Nomeikaite (samfunnsgeograf), Fredrik Berg (Bygningsantikvar, nyere tid), Lars Jacob Hvinden-Haug (Sivilarkitekt, nyere tid), Lars Gustavsen (arkeolog, georadar) og Monica Kristiansen (arkeolog, georadar).

Kontaktperson: Torgrim Sneve Guttormsen

Noen nyttige lenker:

 https://www.niku.no/geofysiske-undersokelser/

https://www.niku.no/2017/04/satellitt-laser-avdekker-kulturminner/

https://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Forvaltningsnytt/Ny-haandbok-om-bruk-av-luftbaaren-laserskanning-lidar-i-arkeologien