achs-norway

Årsmøte 2018 for The Association of Critical Heritage Studies- Norway (ACHS-N)

Tema: Kulturminner og kulturarv i samfunnets tjeneste! Treffer forskningen og forvaltningspolitikken samfunnsutfordringene og befolkningens behov?

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

 Torsdag 5.april, kl.9.30. Sted: NIKU, Oslo

 

Se programmet på The Association of Critical Heritage Studies-Norway (ACHS-N) sin nettside

Vi ønsker velkommen til årsmøtet for den norske grenen av the Association of Critical Heritage Studies (ACHS-Norway) som er en nasjonal forening for fagpersoner og forskere som er engasjert i temaer knyttet til kritisk kulturarvsforskning.

Kritisk debatt og dialog om kulturarv

Initiativet til opprettelsen av nettverket i 2017 har sin bakgrunn i ønsket om å skape kritisk debatt og dialog om kulturarvsforskning. På foreningens andre årsmøte i 2018 ønsker vi å skape et forum for en diskusjon om fagekspertisens samfunnsrolle, derav om forholdet mellom forskning og forvaltning.

I EU-forskningsprogrammet Horisont 2020 etterspørres mer kunnskap om hva som kan gjøres for å øke tillitten blant befolkningen til de politiske og byråkratiske systemene.

Har befolkningen tillit til forskning og forvaltning?

Leverer fagekspertisen om kulturminner og kulturarv kunnskap som er etterspurt i befolkningen og som svarer på dagens og morgendagens samfunnsutfordringer? Og omvendt: Har befolkningen tillitt til forskning og forvaltning? Er det en god og resultatorientert dialog mellom forskning og forvaltning? Eller mer utfyllende: Har «forskerverdenen» og «forvaltningsverdenen» forskjellige eller sammenfallende interesser i sine tilnærminger til kulturminner og kulturarv?

Vi inviterer til seminar torsdag den 5. april 2018 for å belyse hva forskere og forvaltere legger i forholdet mellom kulturminne- og kulturarvsforskning, kulturminneforvaltning og kulturarvspolitikk.

Mål og visjoner for kunnskapsutvikling

Vi håper du vil bidra denne dagen med dine synspunkter og erfaringer. Med seminaret ønsker vi å rette søkelys på hvilke mål med og visjoner for kunnskapsutvikling om kulturminner og kulturarv som kan oppnås i skjæringspunktet mellom forskning, forvaltningspolitikk og samfunnets behov.

Vi har invitert et knippe foredragsholdere til å belyse noen av disse spørsmålene, fra hvert sitt faglige ståsted.  Vi legger også opp til en liten workshopsform med samtalegrupper for å gi rom for en åpen og konstruktiv dialog om seminarets tematikk.

Vil du delta? Send din påmelding til Torgrim Sneve Guttormsen på e-post torgrim.guttormsen@niku.no

ACHS-modell
Årsmøte The Association of Critical Heritage Studies- Norway (ACHS-N) inviterer til årsmøte.