Georadar på Domkirkeodden

Hvor er Hamarkaupangen?

Arkeologer har lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden i årevis. Nå går NIKU løs på området med georadar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Riksantikvaren har bedt Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU ) å gjøre en undersøkelse med georadar på Domkirkeodden i Hamar.

Målet er å se om bruken av geofysiske undersøkelser kan gi en bedre arkeologisk kartlegging kulturminneområdet på Domkirkeodden.

Finner vi Hamarkaupangen?

Arkeologer har lett etter Hamarkaupangen på Domkirkeodden i årevis. Vi vet at det er fredede kulturminner under bakken, og flere steder er det funnet levninger fra middelalderen.

– Målet er å se om bruk av geofysiske undersøkelser vil kunne hjelpe oss med å oppdage og eventuelt kartlegge arkeologiske spor av kaupangen under dagens overflate, sier avdelingsleder i NIKU Knut Paasche

 

Georadar
GeoradarI to dager har arkeologer fra NIKU brukt georadar i jakten på Hamarkaupangen, Hamars middelalderby.
Georadar
RadarteknologiRadaren kan sammenlignes med et ekkolodd som sender et signal ned i bakken, og sender en refleks tilbake til georadaren.

Georadar

Utstyret som brukes kan dekke et stort areal på kort tid. Radaren kan sammenlignes med et ekkolodd som sender et signal ned i bakken, og sender en refleks tilbake til georadaren.

Det som kartlegges er såkalte anomalier, altså noe som skiller seg ut fra det som ligger rundt. Videre er det arkeologen som tolker resultatene til eventuelt å representere arkeologiske strukturer under bakken.

– Et godt resultat er avhengig av mange ting, jordsmonn, fuktighet i jorda, dybde osv. Og selvfølgelig, så er vi avhengig av at det faktisk er noen arkeologiske spor å påvise under bakken. Dette blir spennende, vi har store forhåpninger, sier Paasche.

Undersøkelsene på Domkirkeodden er et samarbeid mellom Anno Museum/Domkirkeodden, Riksantikvaren og NIKU

Se NRK sine TV-bilder fra Domkirkeodden og nettsak her.