Menneskelige levninger fra middelalderbyen Oslo

Hvorfor endret det politiske landskapet i Nord-Europa seg, i løpet av kun noen få generasjoner, fra et agrart landskap med mindre markedsplasser til et nettverk av komplekse administrative sentre?

Hvem var menneskene som var involvert i og medvirket til den innledende overgangen fra ruralt til urbant levesett? Hvor kom de fra? Og hvordan påvirket denne overgangen disse menneskenes måte å leve på?

I dette prosjektet håper vi å undersøke tidlig nordeuropeisk urbanisering og de komplekse sosiale prosesser som urbaniseringen medførte. Sentralt i undersøkelsen står rekonstruksjoner av enkeltmenneskers biografier ved hjelp av bevarte menneskelige levninger fra arkeologiske utgravinger i Oslo.

Prosjektet er under utvikling, og NIKU samarbeider med KHM-UiO om å søke eksterne midler til å finansiere denne forskningen.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    .

Siste nytt