Urban Living

Urbanisering i middelalder og bio-arkeologiske rekonstruksjoner av enkeltmenneskers biografier.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

I dette prosjektet vil vi undersøke tidlig nordeuropeisk urbanisering og de komplekse sosiale prosesser som urbaniseringen medførte gjennom rekonstruksjoner av enkeltmenneskers biografier.

Hvorfor endret det politiske landskapet I Nord-Europa seg, i løpet av kun noen få generasjoner, fra et agrart landskap med mindre markedsplasser til et nettverk av komplekse administrative sentre?

Hvem var menneskene som var involvert i og medvirket til den innledende overgangen fra agrart til urbant levesett; hvor kom de fra; og hvordan påvirket denne overgangen disse menneskenes måte å leve på?

Disse spørsmålene vil vi belyse gjennom en detaljert studie av de første innbyggerne av Oslo, en av mange byer som oppsto i Nord-Europa rundt år 1000 e. Kr. I det arkeologiske materiale fra Oslo ligger en hittil lite utforsket kilde til byens tidligste historie – menneskelige levninger fra byens opprinnelse.

Disse menneskene representerer de første individene som ble begravet på byens første kirkegård, og inkluderer mennesker som var født før byen eksisterte.

Vi vil tilegne oss en bredere forståelse av hvordan vanlige mennesker – menn, kvinner og barn i Oslos tidligste fase – erfarte og bidro til byens oppkomst.

Gjennom en bio-arkeologisk tilnærming som inkluderer isotopanalyser, osteologiske undersøkelser og DNA-analyser sammen med tradisjonelle arkeologiske undersøkelser, vil vi rekonstruere enkeltmenneskers biografier fra tidlig barndom til slutten av livet, og tilegne oss innsikt i aspekter som kjønn, alder, helse, sykdom, endring i kosthold og ernæring, geografisk forflytning, slektskap og sosial identitet.

Gjennom disse biografiene vil vi gi en stemme til vanlige mennesker og deres rolle i den omfattende transformasjonen fra agrart til urbant levesett. Prosjektvarighet: 2019-2021

Prosjektet er under utvikling, og NIKU samarbeider med KHM-UiO om å søke eksterne midler til å finansiere denne forskningen.