Flytårnet/Kontrolltårnet fra 1966 på Fornebu (Foto NIKU)
Flytårnet/Kontrolltårnet Tårnet på Fornebu er fra 1966. Foto: NIKU

Områderegulering Flytårnet – Fornebu, Bærum kommune

Formålet med områdereguleringen av Flytårnområdet på Fornebu er å utvikle et godt by- og bomiljø med tydelig stedskarakter, med en variasjon i tilbud og aktiviteter til flere tider av døgnet, til lokalbefolkningen, arbeidstakere og besøkende.

Den eksisterende flyplassbebyggelsen skal integreres i fremtidig bystruktur og bidra til identitet og energi på stedet, og vise stedets historiske funksjon og arkitektur. I tillegg til selve Flytårnbebyggelsen og hangaren inngår Brannstasjonen og det såkalte Luftwaffebygget i planområdet.

NIKU bidrar med bygningsanalyse, historiske føringer knyttet til Fornebu som flyplass og utvikling av løsninger som integrerer den eksisterende bebyggelsen i forslaget til nytt byplangrep.

Prosjektleder: Sveinung Krokann Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Bærum kommune
  • Tidsperiode
    2020-22