Nattverden fra Andebu kirke

Det nydelige panelmaleriet fra Andebu kirke har vært inne til undersøkelser, dokumentasjon og konservering hos NIKU.  

Panelmaleriet Nattverden er datert 1569 og tilskrevet den nederlandske maleren Pieter Aertsen (1508–1575) eller hans krets.  

 I 2022 ble det oppdaget muggvekst på panelmaleriet og i 2023 ble det tatt inn til NIKUs atelier. Her ble panelmaleriet tilstandsvurdert, dokumentert og behandlet.    

To av våre konservatorer utførte systematiske muggfjerningstester og tapeavtrekk ble sendt til etterkontroll av mykologer. 

Etter testing for å finne egnede metoder, er nå fjerningen av påveksten av muggsopp fra maleriet fullført. 

Prosjektleder: Lena Porsmo Stoveland 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2024